مهدی شیرزادی

نظر و توصیه شخصی :
گواهينامه PMP كارت شناسائی و نشان تعلق خاطر شما به خانواده مديريت پروژه است و PMPiran دوست و استاد ارزنده ای است كه راه شما را در اخذ اين نشان هموار ميسازد و بياد داشته باشيم كه كارهای حرفه ای و معتبر تبديل به نشانهای معتبر ميشوند و نه برعكس.

رشته تحصیلی :مهندسی عمران
تاریخ اخذ مدرک : 1387/11/15
(شماره ®PMP) :1233792

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.