مژگان جبلی

نظر و توصیه شخصی :
یکی از عوامل موفق بودن خود در زمینه ی شغلی  ام را اشتیاق  به دانستن و آموختن دانش به  روز مرتبط با  شغلم می دانم.

همیشه بر این وظیفه ی شخصی  مشتاقانه کوشیده ام و برای موفق بودن به ویژه در عصر اطلاعات امروزی که گوناگونی طیف وسیع داده ها در دنیای مجازی موج می زند، انتخاب مناسب و یادگیری دانش مرتبط جهت بالابردن کیفیت کاری و همچنین زندگی شخصی خودم را بسیار حائز اهمییت دانسته ام. یکی از دوره های آموزشی که برایم بسیار مفید و جذاب بود، شروع دوره های اجایل می باشد.  آشنایی با دنیای وسیع و هیجان انگیز اجایل را برای مسیر پیشرفت  شغلی خود بسیار مفید می دانم و برای سایر مدیران نیز توصیه خواهم  کرد، چرا که جهان امروزی را بسیار متغیر، چابک و غیرقابل پیش بینی میبینم.

از وارد شدن به این مسیر با شروع دوره ی اسکرام مستر و اخذ مدرک آن بسیار خوشحالم و بر آنم که این مسیر را ادامه دهم.

از آموزش و همراهی شرکت مشاوره مهندسی پیشرو مدیریت پیران و همچنین جناب مهندس غمین که اینجانب را جهت آمادگی آزمون با صبوری حمایت و پشتیبانی نمودند، نهایت قدردانی را دارم.

ارادتمند و دانش پژوه شما

مژگان جبلی

مدرک PSMI

 

رشته تحصیلی :
تاریخ اخذ مدرک : 1399/03/25