ندا هوشمند

نظر و توصیه شخصی :
PMI-ism is a way of thinking on Project Management. The study material which is provided by PMPiran is pretty comprehensive and the exercise questions are close to the ones in the exam itself. It is an excellent preparation tool for the PMP certification. Besides Mr. Shaghaghi is quite professional, helpful and friendly, which is the icing on the cake

رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
تاریخ اخذ مدرک : 1389/01/28
(شماره ®PMP ):1327880

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.