نیما قهرمانی

نظر و توصیه شخصی :

رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر
تاریخ اخذ مدرک : 1395/01/26
(شماره ®PMP) : 1919694

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.