ویشپر زمانی فرهانی

نظر و توصیه شخصی :
تلاش و جدیت و مطالعه استاندارد مدیریت پروژه نیاز به راهنمایی دلسوز، آگاه و متبحر دارد تا شما را در مسیری هدایت نماید تا در زمان بهینه به نتیجه مطلوب (اخذ مدرک) دست یابید.

رشته تحصیلی :مهندسی صنایع

تاریخ اخذ مدرک : 1388/04/04

(شماره ®PMP ):1276765

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx

هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.