با ما همراه باشید

لوگو PMPIran

کوثر پهلوان زاده

نظر و توصیه شخصی :
وقتی این مسیرو شروع می کنید، همه جور اتفاقی اطرافتون می افته که شاید همیشه می افتاد ولی این بار شما زمان خیلی کمتری برای مدیریتشون دارید، این مسیر دقیقا همین توان مدیریتی رو به چالش می کشه و جالب اینه که وقتی موفق به مدیریت همه ی اتفاقات دور و برتون میشید، ناگهان میبینید که جایگاه، اهمیت و اولویت های زندگی و اطراف شما تنظیم شده. دوران آمادگی برای امتحان واقعا دوران سختیه ولی وقتی تموم میشه، به شدت دلتنگ کنندست! و اونقدر دستاوردهای مختلف داره که گاهی آدمو به سمتی میبره که دنبال شرایط مشابه بگرده!!! این تجربه ی من بود که حالا که خارج از اون میدون بررسیش می کنم می بینم که بدون اغراق بی همدلی و همراهی آقای مهندس شقاقی و روش آموزشی PMPiran برام طی آن مسیر دور از ذهن بود و امروز از قدمی که در مسیر تجربه های حرفه ایم با کمکهای ایشون برداشتم کاملا راضیموقتی این مسیرو شروع می کنید، همه جور اتفاقی اطرافتون می افته که شاید همیشه می افتاد ولی این بار شما زمان خیلی کمتری برای مدیریتشون دارید، این مسیر دقیقا همین توان مدیریتی رو به چالش می کشه و جالب اینه که وقتی موفق به مدیریت همه ی اتفاقات دور و برتون میشید، ناگهان میبینید که جایگاه، اهمیت و اولویت های زندگی و اطراف شما تنظیم شده. دوران آمادگی برای امتحان واقعا دوران سختیه ولی وقتی تموم میشه، به شدت دلتنگ کنندست! و اونقدر دستاوردهای مختلف داره که گاهی آدمو به سمتی میبره که دنبال شرایط مشابه بگرده!!! این تجربه ی من بود که حالا که خارج از اون میدون بررسیش می کنم می بینم که بدون اغراق بی همدلی و همراهی آقای مهندس شقاقی و روش آموزشی PMPiran برام طی آن مسیر دور از ذهن بود و امروز از قدمی که در مسیر تجربه های حرفه ایم با کمکهای ایشون برداشتم کاملا راضیم.

رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی
تاریخ اخذ مدرک : 1392/03/08
(شماره ®PMP ):1611246

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.