با ما همراه باشید

لوگو PMPIran

اخبار

بازاریابی در لینکدین – اولین بار در ایران

[su_heading size=”20″ margin=”40″]دومین کارگاه آموزشی از سری دوره های آشنایی با لینکدین اژدهای آبی خود را بیدار کنید![/su_heading] [su_spacer] شبکه اجتماعی لینکدین بزرگترین شبکه اجتماعی حرفه ای در جهان است. این شبکه در حدود 300 میلیون عضو دارد. این اعضا تمامی افرادی حرفه ای و متخصص در حوزه های تخصصی

سی و پنجمین گردهمایی مدیران پروژه – PMPiran

[su_heading size=”20″ margin=”40″]صورتجلسه گردهمايي اعضاي PMPiran – PMP[/su_heading] [su_note note_color=”#c32067″]مكان جلسه: شركت توربو کمپرسر نفت (OTC) زمان جلسه: مورخ 06/12/92 ساعت 19:00- 17:00 (رسماً 19:20 – 17:30) [/su_note] [su_label type=”info”]سی و پنجمین گرد همایی مدیران پروژه – PMPiran[/su_label] [su_note note_color=”#005095″]آقايان: عروجي، رحيمي، مروج، درزي رامندي، کبيري، رضايي، مختار، عمولر، داورپناه،

سی و چهارمین گردهمايي اعضاي PMPiran

[su_heading size=”20″ margin=”40″]مكان جلسه: شركت توربو کمپرسر نفت (OTC) زمان جلسه: مورخ 01/11/92 ساعت 19:00- 17:00 [/su_heading] [su_note note_color=”#005095″] ايستاده از راست به چپ: آقايان: شربتی، معینی، نوری، مروج، موسوی، گلریان، علیپور، رحیمی، دهقانی، عروجی، خباز تمیمی و محمدی نشسته از راست به چپ : خانمها: دهقان، محمدي و ذوالنوريان

یازدهمین گردهمایی اعضای باشگاه PMPiran

[su_heading size=”20″ margin=”40″]مكان جلسه: شركت پيشرو مديريت پيران (PMPiran) زمان جلسه: مورخ 01/09/90 ساعت 21:00- 19:00[/su_heading] [su_label type=”info”]یازدهمین گردهمایی اعضای PMPiran[/su_label]   [su_note note_color=”#005095″]ايستاده: معيني، شرافتي، خرسند، سياح و حكيمي نشسته: جواني ،اسدي ،محمودي، صالحي و محمودزاده [/su_note] نحوه برگزاري جلسه يازدهم اين جلسه با حضور 10 نفر از اعضا

دهمین گردهمایی اعضای PMPiran

[su_heading size=”20″ margin=”40″]مكان جلسه: شركت پيشرو مديريت پيران (PMPIran) زمان جلسه: مورخ 26/07/90 ساعت 21:00- 19:00[/su_heading] [su_note note_color=”#005095″] آقايان از راست به چپ: ايستاده: حكيمي، فهيمي، گلپريان، فلاح، حقيقي، معيني و خرسند نشسته: محمودزاده، آشور، كاظمي، محمدي، سياح و رحيمي [/su_note]   1-    نحوه برگزاري جلسه دهم اين جلسه با

نهمین گردهمایی اعضای PMPiran

[su_heading size=”20″ margin=”40″]مكان جلسه: شركت پيشرو مديريت پيران (PMPiran) زمان جلسه: مورخ 29/06/90 ساعت 21:00- 19:00[/su_heading]   [su_note note_color=”#005095″] آقايان از راست به چپ: ايستاده: حقيقي، حكيمي، وحيد، صراحي طلب و ظفرحيدري نشسته: كاظمي، محمودزاده، خرسند، محمدي، علوي، سياح و معيني [/su_note] 1-    نحوه برگزاري جلسه نهم اين جلسه با

هشتمین گردهمایی اعضای PMPiran

[su_heading size=”20″ margin=”40″]مكان جلسه: شركت پيشرو مديريت پيران (PMPIran) زمان جلسه: مورخ 25/05/90 ساعت 21:00- 19:00[/su_heading] [su_note note_color=”#005095″] آقايان از راست به چپ: ايستاده: صراحي طلب، ظفرحيدري، منشي پوري و معيني نشسته: گلپريان، محمدي و سياح [/su_note] [su_note note_color=”#005095″] آقايان از راست به چپ: ايستاده: صراحي طلب، ظفرحيدري، منشي پوري

هفتمین گردهمایی اعضای PMPiran

[su_heading size=”20″ margin=”40″]مكان جلسه: شركت پيشرو مديريت پيران (PMPiran) زمان جلسه: مورخ 28/04/90 ساعت 21:00- 19:00[/su_heading] [su_note note_color=”#005095″]آقايان از راست به چپ: ايستاده: وحيد، حكيمي، گلپريان، معيني، منشي پوري و محمودزاده نشسته: كاظمي، ساتليخ، محمدي و رحيمي [/su_note] 1-    نحوه برگزاري جلسه هفتم در ابتدا 15 نفر براي حضور اعلام

ششمین گردهمایی اعضای PMPiran

[su_heading size=”20″ margin=”40″]مكان جلسه: شركت پيشرو مديريت پيران (PMPIran) زمان جلسه: مورخ 31/03/90 ساعت 21:00- 19:00 [/su_heading] [su_note note_color=”#005095″]حاضرين از راست به چپ: ايستاده:آقايان: محمودزاده، عروجي، گلپريان و رحيمي نشسته آقايان: محمدي، ساتليخ، و كاظمي [/su_note] 1-      نحوه برگزاري جلسه ششم به دليل حضور اندك اعضا، اين جلسه با 10

پنجمین گردهمایی اعضای PMPiran

[su_heading size=”20″ margin=”40″]مكان جلسه: شركت پيشرو مديريت پيران (PMPiran) زمان جلسه: مورخ 28/02/90 ساعت 21:00- 19:00 [/su_heading]   [su_note note_color=”#005095″]حاضرين از راست به چپ: ايستاده: خانم نظري، آقايان: معيني، خداويسي، علوي و رحيمي نشسته: آقايان: محمدي، ساتليخ، محمودزاده و سياح[/su_note]   نحوه برگزاري جلسه پنجم طبق معمول گذشته جلسه ساعت