با ما همراه باشید

لوگو PMPIran

اخبار

چهارمین گردهمایی اعضای PMPiran

[su_heading size=”20″ margin=”40″]مكان جلسه: شركت پيشرو مديريت پيران (PMPIran) زمان جلسه: مورخ 24/01/90 ساعت 21:00- 19:00 [/su_heading] [su_note note_color=”#005095″]حاضرين از راست به چپ آقايان: ايستاده: رحيمي، معيني، گلپريان، علوي و سياح نشسته: حاج شيخي، محمدي، هاشمي و محمودزاده [/su_note] نحوه برگزاري جلسه چهارم طبق سياست اتخاذ شده در برگزاري جلسات،

سومین گردهمايي اعضاي PMPiran

[su_heading size=”20″ margin=”40″] مكان جلسه: شركت پيشرو مديريت پيران (PMPiran) زمان جلسه: مورخ 12/12/89 ساعت 17:30- 15:30[/su_heading] [su_label type=”info”]PMPiran 3rd Conferance[/su_label] [su_spacer] [su_note note_color=”#74A7D4″]حاضرين از راست به چپ آقايان: [su_spacer] ايستاده: ظفرحيدري، رحيمي، سياح، شهيدزاده، معيني و منشي پوري [su_spacer] نشسته: مختار، علوي، محمدي و محمودزاده[/su_note] [su_spacer] 1- نحوه برگزاري

دومین گردهمایی اعضای PMPiran

[su_heading size=”20″ margin=”40″]مكان جلسه: شركت پيشرو مديريت پيران (PMPiran) زمان جلسه: مورخ 27/11/89 ساعت 21- 19 [/su_heading]     [su_note note_color=”#005095″]حاضرين از راست به چپ آقايان: معيني و ظفرحيدري (ايستاده) – علوي، مهدي محمدي و هنري (نشسته) – محمودزاده و رحيمي (ايستاده) [/su_note] پيگيري و برگزاري جلسات آتي در ابتدا