با ما همراه باشید

لوگو PMPIran

باشگاه مدیران حرفه‌ای پروژه

دهمین گردهمایی اعضای PMPiran

[su_heading size=”20″ margin=”40″]مكان جلسه: شركت پيشرو مديريت پيران (PMPIran) زمان جلسه: مورخ 26/07/90 ساعت 21:00- 19:00[/su_heading] [su_note note_color=”#005095″] آقايان از راست به چپ: ايستاده: حكيمي، فهيمي، گلپريان، فلاح، حقيقي، معيني و خرسند نشسته: محمودزاده، آشور، كاظمي، محمدي، سياح و رحيمي [/su_note]   1-    نحوه برگزاري جلسه دهم اين جلسه با

نهمین گردهمایی اعضای PMPiran

[su_heading size=”20″ margin=”40″]مكان جلسه: شركت پيشرو مديريت پيران (PMPiran) زمان جلسه: مورخ 29/06/90 ساعت 21:00- 19:00[/su_heading]   [su_note note_color=”#005095″] آقايان از راست به چپ: ايستاده: حقيقي، حكيمي، وحيد، صراحي طلب و ظفرحيدري نشسته: كاظمي، محمودزاده، خرسند، محمدي، علوي، سياح و معيني [/su_note] 1-    نحوه برگزاري جلسه نهم اين جلسه با

هشتمین گردهمایی اعضای PMPiran

[su_heading size=”20″ margin=”40″]مكان جلسه: شركت پيشرو مديريت پيران (PMPIran) زمان جلسه: مورخ 25/05/90 ساعت 21:00- 19:00[/su_heading] [su_note note_color=”#005095″] آقايان از راست به چپ: ايستاده: صراحي طلب، ظفرحيدري، منشي پوري و معيني نشسته: گلپريان، محمدي و سياح [/su_note] [su_note note_color=”#005095″] آقايان از راست به چپ: ايستاده: صراحي طلب، ظفرحيدري، منشي پوري

هفتمین گردهمایی اعضای PMPiran

[su_heading size=”20″ margin=”40″]مكان جلسه: شركت پيشرو مديريت پيران (PMPiran) زمان جلسه: مورخ 28/04/90 ساعت 21:00- 19:00[/su_heading] [su_note note_color=”#005095″]آقايان از راست به چپ: ايستاده: وحيد، حكيمي، گلپريان، معيني، منشي پوري و محمودزاده نشسته: كاظمي، ساتليخ، محمدي و رحيمي [/su_note] 1-    نحوه برگزاري جلسه هفتم در ابتدا 15 نفر براي حضور اعلام