با ما همراه باشید

لوگو PMPIran

ارزیابی منابع انسانی در شصت و دومین گردهمایی مدیران پروژه

شصت و دومین گردهمایی مدیران پروژه با موضوع، کانون ارزیابی بر اساس شایستگی در تاریخ 25 مرداد برگزار شد. در این گردهمایی مهندس معماریان تجربیات خود از ارزیابی منابع انسانی و روش کانون ارزیابی براساس شایستگی ارائه دادند.

گردهمایی در سالن آمفی تئاتر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بهشتی برگزار شد. در این گردهمایی نیز دانش آموختگان PMPiran و جمعی از مدیران پروژه حضور یافتند.

مهندس معماریان

مهندس معماریان ارائه خود را با یک جمله از پیتر دراکر شروع کردند که گفته است: کمیاب ترین منابع در هر سازمان، انسانهای کارآمد هستند. همچنین در مقدمات ارائه خود یک آمار بسیار مهم از موسسه گالوپ نقل کرد. آماری که بیان می کند شرکت ها  82% در انتخاب اشخاص برای مشاغل مدیریت اشتباه می کنند.

 

منابع انسانی

در ادامه مهندس با بیان مثال های بسیاری از اهمیت بالای یک سیستم کارآمد برای ارزیابی گفت. ایشان همچنین با بیان آمارهای به دست آمده از شرکت مپبنا مطالعه موردی از فعالیت های انجام شده در این سازمان را بیان کردند.

بعد از بیان این مقدمات معماریان به بیان شیوه انجام ارزیابی منابع انسانی و همچنین نحوه کار کانون ارزیابی پرداختند.

ایشان در تعریف کانون ارزیابی اینطور بیان کردند:

کانون ارزیابی، انجام یک ارزیابی استاندارد شده از رفتار بر مبنای داده های متنوع و متعدد است. در این رویکرد، چندین نفر ارزیاب آموزش دیده و تعدادی از فنون و روش های ارزیابی به کار می رود. اغلب استنتاج ها در مورد رفتار افراد از طریق شبیه سازی به دست می آید. هر یک از ارزیاب ها، قضاوت خویش را در جلسه ای (wash up) با به کار گیری فرآیند ها و فنون آماری تلفیق و یکپارچه می کنند. نتیجه کلی، ارزیابی مشارکت کنندگان با توجه به شایستگی هایی است که کانون درصدد ارزیابی آنها بوده است.

همچنین با تاکید بیان داشت اند که که: کانون ارزیابی مکان نیست بلکه یک فرآیند است.

از جمله کاربرد های کانون ارزیابی نیز به موارد زیر اشاره نمودند؛

  • جذب کارکنان
  • انتخاب و انتصاب مدیران برای سطوح بالاتر
  • انتخاب کارکنان توانمند به عنوان رهبران تیم
  • استعداد یابی و جانشین پروری
  • و ……

مهندس معماریان در ادامه با بیان مفاهیم مهم کانون ارزیابی، بسیاری از چالش ها و تجربه های خود را بیان نمودند.

 

گردهمایی مدیران پروژه

 

 

 

 

    دیدگاه خود را بیان کنید

    ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.*