با ما همراه باشید

لوگو PMPIran
امیرعلی عبدالمحمدی

امیرعلی عبدالمحمدی

 

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد تهران غرب
  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی آزاد تهران غرب
  • مدرک مدیریت پروژه از دانشگاه تهران سال 2015
  • مدیریت پروژه حرفه‌ای از TenStep فرانسه سال 2016