حامد حسینی نزاد

حامد حسینی نزاد

 

 

رشته تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مهندسی نرم‌افزار دانشگاه تهران
 • مدارک و تحصیلات:
 •  کارشناسی ارشد مهندسی نرم‌افزار دانشگاه تهران
 • کارشناشی مهندسی نرم‌افزار دانشگاه تهران
 •  مدرک بين‌المللی PMP( Reference Number: 1943176 )
 • مدرک Management 3.0
 • مدرس رسمی شرکت PMPiran

تجارب حرفه‌ای:

 • از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ : شرکت فناپ؛ برنامه‌نویس بانکداری متمرکز
 •  از سا ل ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ : شرکت فناپ؛ برنامه‌نویس باشگاه مشتریان
 •  از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ : شرکت داتين؛ مدیر آموزش و توسعه سرمایه‌های انسانی
 •  از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ : شرکت داتین؛ مدیر جذب سرمایه‌های انسانی
 • از سال ۱۳۹۶ تا اکنون: شرکت داتین؛ مدیر توسعه سرمایه‌های انسانی