جناب آقای حسام معین الدین از مدرسین دوره-PMPiran

حسام معین‌الدین

 

رشته تحصیلی:کارشناسی ارشد کارآفرینی
صنایع حوزه تمرکز و تخصص:

  • توانمندسازی افراد و تیم‌ها
  • مربی بهبود و چابک‌سازی سازمانی

تجارب حرفه‌ای:

  • اسکرام مستر در شرکت دیجی‌پی و تدارک نرم‌افزار پایتخت
  • مربی آموزشی و توسعه‌انسانی در PMPiran