جناب آقای حسام معین الدین از مدرسین دوره-PMPiran

حسام معین‌الدین

 

رشته تحصیلی:کارشناسی ارشد کارآفرینی
حوزه تمرکز:

  • چابک‌سازی و توانمندسازی تیم‌ها و سازمان‌ها

تجارب حرفه‌ای:

  • مربی چابک شرکت کران، سامایش، سابق دیجی‌پی و …
    مربی آموزشی PMPiran