با ما همراه باشید

لوگو PMPIran

رامان فدایی

 

رشته تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسالمی )واحد علوم تحقیقات(
 • کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسالمی )واحد چالوس(
صنایع حوزه تمرکز و تخصص:

 • مدیر مالی
 • مشاور مالیاتی
 • رئیس حسابداری

تجارب حرفه‌ای:

 • مدیرعامل شرکت فردان حساب یار
 • مشاور مالی شرکت پارس دنتال – تولیدکننده یونیت دندان پزشکی )دی 98 تاکنون(
 • مدیر مالی شرکت منور گستر – تولیدکننده تجهیزات برق صنعتی )دی 97 الی
  اردیبهشت 99)
 • مشاور مالی شرکت افق صنعت پارس – واردکننده انواع ژنراتور )آبان 96 الی
  فروردین 98)
 • مدیر مالی شرکت بخارگستر خاور – تولیدکننده بویلر و اتوکالو )مرداد 95 تاکنون(
 • مشاور مالیاتی شرکت نوظهور )نرمه( – تولیدکننده دستمال کاغذی )خرداد 95 الی
  اردیبهشت 96)
 • مشاور مالیاتی شرکت فوالد زرین سدید – تامین کننده ملزومات صنایع )شهریور 93
  الی فروردین 95)
 • رئیس حسابداری شرکت زورق آرامش – خدمات سفر و اقامت )شهریور 92 الی
  فروردین 94)
 • حسابدار شرکت زی نت شهسوار – ISP( مهر 85 الی بهمن 89)