رضا ایکانی

 

رشته تحصیلی:

لیسانس عمران از دانشگاه ایالتی لوئیزیانا امریکا

عضویت‌ها:

  • عضو اسبق وابسته فیدبک
    عضو بررسی کنندگان شرایط عمومی پیمان فیدبک
    عضو متخصصان قرارداد بانکی توسعه اسلامی IDB
    کارشناس شورای عالی فنی و…