رضا معینی‌فر

 

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی صنایع
  • دارای مدرک PMP از موسسه PMI امریکا
  • Lead Auditor (سرممیز سیستم مدیریت کیفیت)
  • ارزیاب رسمی انجمن مدیریت پروژه ایران
  • بازرس هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران
  • همکار آموزشی و مدرس مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران
  • مدرس رسمی موسسه آموزش عالی توسعه در زمینه مدریت پروژه و مدیریت کیفیت
  • مدرس رسمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در زمینه مدیریت پروژه
  • مشاوره برای اخذ گواهینامه سطوح A و B و C
  • آموزش‌ استاندارد ICB در سازمان‌ها و پروژه‌های متعدد
  • سابقه همکاری آموزش با شرکت‌های ایرانیان اطلس، مجتمع مس سرچشمه، عمران آبشار اسپادانا، سپاسد، صدرا، ویستافراز بام، نیروگاه کوثر، پلیمر کرمانشاه، فرادست انرژی فلات، موسسه شهید رجایی، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستعضفان، باغ فردوس ایرانیان، مترا، عمران اطلس، ایران اطلس کیش و …