سجاد سلطان

سجاد سلطان

 

 

رشته تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تجارب حرفه‌ای:

  • مدرس دوره‌های MSP و P6 در جهاد دانشگاهی امیرکبیر
  • مدرس دوره PMBOK در جهاد دانشگاهی امیرکبیر
  • همکاری در ترجمه استاندارد PMBOK 7th Edition
  • کارشناس برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در بیمه دی