با ما همراه باشید

لوگو PMPIran

سعید مقدسی PMP-ACP

 

مدارک اخد شده: PMP-ACP
  • متولد 1355
  • مدرك كارشناسي مهندسی نرم افزار
  • گواهينامه حرفه‌اي مديريت پروژه ®PMP از انستيتوي مديريت پروژه ®PMI
  • گواهينامه حرفه‌اي مدیریت چابک پروژه ®ACP از انستيتوي مديريت پروژه ®PMI
  • تجربه مربيگري دوره‌هاي آموزشي تخصصي مديريت پروژه در ايران
  • تجارب كاري 20 ساله مرتبط با پروژه، در ايران