با ما همراه باشید

لوگو PMPIran

سیدعلی فلاح‌پور PMP-PBA-PSM I

 

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت ساخت
مدارک اخد شده: PMP-PBA-PSM I-SP
  • متولد 1359
  • کارشناسی برق – الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار 1382
  • کارشناسی ارشد MBA _ دانشگاه تهران 1390
  • کارشناسی ارشد مدیریت ساخت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1396
  • مدرک PMP از انجمن مدیریت پروژه آمریکا به شماره 2171503
  • مدرک PBA از انجمن مدیریت پروژه آمریکا به شماره 2214726