با ما همراه باشید

لوگو PMPIran

سید حسن افتخاریان

سید حسن افتخاریان

 

رشته تحصیلی: دکتری مدیریت
صنایع حوزه تمرکز و تخصص:

  • تحقیقات بازار
  • شبکه سازی
  • صادرات و تجاری‌سازی

تجارب حرفه‌ای:

  • استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
  • رئیس هیئت مدیره شبکه پژوهش بهنگام
  • رئیس هیئت مدیره انجمن تحقیقات بازار ایران
  • مشاور ارشد کانون عالی انجمن‌های صنفی و کارفرمایان ایران
  • مدرس و مشاور اتاق بازرگانی ایران
  • محقق و مدرس دوره‌های مختلف توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط تات