با ما همراه باشید

لوگو PMPIran

سید محمدحسن موسوی EMBA

 

مدارک اخد شده: EMBA
  • متولد 1339
  • مدرك كارشناسي مهندسي مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ايران
  • مدرك كارشناسي ارشد مهندسي مکانیک از دانشگاه صنعتي امیرکبیر
  • مدرک کارشناسی ارشد EMBA از سازمان مدیریت صنعتی
  • تجربه مربيگري دوره هاي آموزشي تخصصي مديريت پروژه ايران
  • تجارب كاري 30 ساله مرتبط با پروژه و احداث 5 کارخانه تولیدی در ایران