آقای شکیب پناه بحق از مدرسین دوره تحلیلگر کسب‌وکار

شکیب پناه بحق

 

رشته تحصیلی:دکتری آمار استنباطی از دانشگاه فردوسی مشهد
 

  • کارشناسی رشته آمار ریاضی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  • کارشناسی ارشد آمار ریاضی از دانشگاه فردوسی مشهد
  • دکتری آمار استنباطی از دانشگاه فردوسی مشهد
  •  نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آمار پژوه (1377-1381)
  • هم بنیانگذار و مدیر بخش تحلیل شرکت آمار نگر شرق (1382 تا کنون)
  • رئیس اداره آمار و برنامه ریزی کمیته امداد مدیریت مشهد (1392-1396)
  • انجام بیش از 50 پروژه کیفی و 400 پروژه کمی در زمینه تحقیقات بازاریابی در کلان شهرها (1380 تا کنون)
  • مشاوره آماری بیش از 150 پایان نامه کارشناسی و ارشد و دکتری (1379 تا کنون)