با ما همراه باشید

لوگو PMPIran

رسول حیدری مهارلویی

علیرضا نیکوکار ACP

 

مدارک اخد شده: PMI-ACP
  • متولد 1362
  • دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر، هوش‌مصنوعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، هوش‌مصنوعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر، نرم‌افزار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  • گواهينامه حرفه‌اي مدیریت چابک پروژه ®ACP از انستيتوي مديريت پروژه ®PMI