با ما همراه باشید

لوگو PMPIran

سرکارخانم فاطمه کاظمی

فاطمه کاظمی

 

رشته تحصیلی: کارشناسی‌ارشد‌ مدیریت بازرگانی

صنایع حوزه تمرکز و تخصص:

  • مدیریت پروژه
  • تدوین برنامه و راه‌اندازی کسب‌وکار
  • تحقیقات بازار

تجارب حرفه‌ای:

  • هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل مجموعه ایلیاآکادمی
  • مدیر ارشد شرکت مشاوره مدیریت بین المللی ایلیا
  • مشاور ارشد شرکت های بین المللی در بازار ایران
  • مدیر منابع‌انسانی اپلیکیشن مالی جیبیت
  • مدرس دوره