فرزاد بیگلربیگی

 

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد  ۲۰۱۵ IIBA  Information Technology/ Business Analysis| Toronto
صنایع حوزه تمرکز و تخصص:

  • منتور استراتژی در سازمانهای چابک (OKR)
  • مدرس، مربی و تسهیلگر کسب و کار(Business Analyst)

تجارب حرفه‌ای:

  • تحلیلگر کسب وکار و مدیر پروژه در CORITY | Toronto
  •  مشاور استراتژی چابک OKR| EventYab | Vancouver
  • تحلیل‌گر کسب و کار و مدیر پروژه | ISO EDGE | Toronto
  • مدرس و مشاورکسب و کار | SAP |Iran