فرهنگ شعفی

 

رشته تحصیلی:

فوق دکترای مدیریت اجرایی (دانشگاه گرونوبل آلپ فرانسه)

  • تحصیلات:
  • فوق دکترای مدیریت اجرایی (دانشگاه گرونوبل آلپ فرانسه)، 2016-2018
  • دكتراي مديريت اجرائی (دانشگاه بوردوی فرانسه )، 2012-2016
  • دوره عالی مدیریت (دانشگاه یوکوهامای ژاپن)، 1999
  • کارشناسی ارشد مديريت اجرائی(سازمان مديريت صنعتی)، 1373-1377
  • کارشناسی مهندسی عمران ( دانشگاه تبريز )، 1358-1364
  • دوره های مختلف آموزشی در ایران، کانادا، آلمان، ژاپن، ترکیه و امارات، …

تجارب :

  • سی و پنج سال تجربه در مديريت اجرائی شركتها ‍و سازمان‌های خصوصی و دولتی، مديريت پروژه های بزرگ صنعتي و غير صنعتي، مدیریت ساخته ها، فعاليت در زمينه طراحی و مهندسي، امور اقتصادی و سرمایه گزاری، بازرگاني، تدريس و مشاوره.
  • مشاوره مدیریت در سطح ارشد سازمان ها و شرکت های بزرگ در حوزه مدیریت اجرائی و مدیریت پروژه و ساخت و مدیریت ساخته ها، از سال 1377 تا کنون.
  • تدریس در دانشگاه های تهران، انجمن ها وشرکت های بزرگ، از سال 1378 تا کنون.