محمد قنوات‌پور PMP-RMP

مدارک اخد شده: PMP-RMP
  • متولد 1360
  • مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد تهران جنوب
  • مدرک کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد کرج
  • سابقه کاری بیش از 15 سال در حوزه کنترل پروژه
  • گواهينامه حرفه اي مديريت پروژه ® PMP از انستيتوي مديريت پروژه® PMI
  • گواهينامه حرفه اي مديريت ریسک ®RMP از انستيتوي مديريت پروژه® PMI