مصطفی بختیاری

مصطفی بختیاری

 

 

  تحصیلات :

  •  دکتری مهندسی صنایع – دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه سراسری خوارزمی
  •  کارشناسی مهندسی صنایع – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
  • اخذ مدرک PMP از موسسه‌ی PMI آمریکا در سال 2020
  • اخذ مدرک PBA از موسسه‌ی PMI آمریکا در سال 2022
تجارب حرفه‌ای:

  • شرکت پیشرو مدیریت پیران – مشاور مدیرعامل و مدرس دوره‌های PMP از اردیبهشت 1399 تا اکنون
  • اجرا و مدیریت پروژه‌ی طراحی فرآیندها به روش APQC و اخذ مدارک ایزو برای شرکت مانا انرژی پاک
  •  مشاور پروژه‌ی LMS برای شرکت پیشرو مدیریت پیران
  • مشاور پروژه‌ QFD  برای شرکت توان پلیمر عدل