با ما همراه باشید

لوگو PMPIran

مهدی معین PMP-PBA-PSM I

 

مدارک اخد شده: PMP-PBA-PSM I
  • متولد 1360
  • مدرك كارشناسي مهندسي صنايع از دانشگاه آزاد قزوین
  • مدرك كارشناسي ارشد مدیریت بازارگانی از دانشگاه تهران
  • دارای گواهينامه حرفه اي مديريت پروژه ®PMP از انستيتوي مديريت پروژه® PMI
  • دارای گواهينامه حرفه اي تحلیل کسب و کار ®PBA ازانستيتوي مديريت پروژه® PMI
  • دارای گواهينامه حرفه اي اسکرام مستر PSM
  • تجربه مربيگري دوره هاي آموزشي تخصصي مديريت پروژه در ايران
  • تجارب كاري 15 ساله مرتبط با پروژه، در ايران