مهدی منفرد

 

رشته تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسالمی (واحد علوم تحقیقات)
 • کارشناسی حسابداری مالیاتی از دانشگاه علوم اقتصادی
صنایع حوزه تمرکز و تخصص:

 • مدیر مالی
 • مشاور مالیاتی
 • رئیس حسابداری

تجارب حرفه‌ای:

 • مشاور مالیاتی شرکت افق صنعت پارس– واردات و تولید تجهیزات مولد برق
 • مشاور مالیاتی شرکت بهسا مبین پارسه – تجهیزات نیروگاهی
 • مشاور مالیاتی شرکت شکوه امواج پارت – تجهیزات شبکه های ارتباطی
 • مشاور مالیاتی شرکت داده پردازان اورانوس – تامین و نگهداری شبکه های ارتباطی
 • مشاور مالیاتی شرکت آرتا اوج اندیش – واردات و اجرای کفپوش
 • مشاور مالیاتی شرکت پیمانکاری آرمین پی ساز – پیمانکاری راه و ساختمان
 • مشاور مالیاتی شرکت نگین دخان – تولید محصوالت دخانی
 • مشاور مالیاتی شرکت بازیگاه هنر و تجربه – مشاوره مدیریت و امور فرهنگی
 • مشاور مالیاتی شرکت کاال افروز پرشیا – واردات قهوه
 • مشاور مالیاتی شرکت آذر تجهیز – تولید تجهیزات پزشکی
 • مشاور مالیاتی شرکت نوظهور (نرمه) – تولیدکننده دستمال کاغذی
 • مدیر مالی و مشاور مالیاتی شرکت تولیدی زرین قاب (به مدت سه سال)
 • مدیر مالی و مشاور مالیاتی شرکت تولیدی امجد پالستیک (به مدت سه سال)
 • حسابدار شرکت پیمانکاری آرمین پی ساز (به مدت چهار سال)