کاوه فدائی

 

 

      تحصیلات و مدارک آکادمیک :

  • کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
  •  کارشناسی مهندسی عمران – عمران
سوابق حرفه ای:

  • از 1400 تا کنون- شرکت پیشرو مدیریت پیران – مدیر دپارتمان مشاوره
  • از اردیبهشت 1399 تا مهر 1400 -شرکت نسکاهور – مدیر پروژه – پروژه طراحی و پیاده سازی دفتر تعالی
  • پروژه‌ها (PMO) در شرکت عمران آبشار اسپادانا- تهران.
  • از دی ماه 1395 الی فروردین 1399 – شرکت بتن شیب – سرپرست کارگاه P.P 5 (زیر دریاچه) در
    سایت ایران مال به مساحت 23,000 متر مربع – تهران .
  • از آبان ماه 1394 الی دی 1395 – شرکت بتن شیب – سرپرست کارگاه R1 (شرق محور 50)
  • در سایت ایران مال به مساحت 38,000 مترمربع – تهران