آقای علی اسدالهی
علی اسداللهی

سوابق تحصیلی

 • دکتری مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی اقتصاد و حسابداری از دانشگاه شهید بهشتی
 • دوره DBA از دانشگاه بقاز استانبول

 

سوابق آکادمیک

 • تدریس در زمینه اقتصاد برای تصمیم‌­گیری مدیریت، حسابداری، بودجه‌­ریزی و مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی، مدیریت ریسک و سرمایه­‌گذاری
 • تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی گروه گردشگری، دانشگاه قم، دانشگاه ارشاد دماوند و مراکز آموزش عالی

 

سوابق مدیریتی و اجرایی

 • مشاور سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا
 • مشاور سازمان بهزیستی
 • مشاور آموزش بانک حکمت ایرانیان
 • کارشناس سرویس ارزیابی گمرگ
 • مشاور مرکز آموزش آزاد دانشگاه تهران
 • مشاور موسسه آموزش عالی آزاد بهار