آقای جواد حکیم زاده
جواد حکیم زاده

جواد حکیم زاده مشاور ارشد بازاریابی و عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی است. از سال 2010 به عنوان مدیر علمی، دوره های تحصیلات تکمیلی بازاریابی را در سازمان راهبری کرده است.

او دارای 20 سال تجربه حرفه ای در صنعت بازاریابی با سابقه فالیت در شرکت های متنوع داخلی و بین المللی است. زمینه تخصصی او توسعه کسب و کارها و بازآفرینی و مهندسی مجدد کسب و کار با دیدگاه های تخصصی بازاریابی است.

وی برنامه های مشاوره‌ای و آموزشی متنوعی را با همکاری و مشارکت موسسات بین المللی مطرح مشاوره و آموزش مدیریت نظیر موسسه ISEOR فرانسه، دانشگاه Lyon فرانسه، دانشگاه Cologne آلمان و موسسه بین المللی Accenture توسعه داده است.