رضا ایکانی

تحصیلات آکادمیک

لیسانس راه و ساختمان- دانشگاه ایالتی لوئیزیانا

 

سوابق حرفه‌ای

  • از سال ۱۳۷۱ - ۱۳۵۹ (پیمانکاری)
  • مسئول کارگاه (پیمانکاری) دوده کربن (کربن بالک)- اهواز، شرکت توسعه شبکه های صنعتی ایران
  • مسئول کارگاه (پیمانکاری) ساختمان اداری وزارت دفاع تهران، شرکت نارات
  • مسئول کارگاه (پیمانکاری) راه اصلی شهرکرد- چات، شرکت توچال
  • مسئول کارگاه (پیمانکاری) راه اصلی سمیرم - یاسوج، سازمان توسعه راههای ایران
  • مسئول کارگاه (پیمانکاری) راه اصلی یزد-طبس قطعه اول و دوم، سازمان توسعه راههای ایران