سعید محمدی
سعید محمدی

  • دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه صنعتی کویینزلند استرالیا
  • مدیر دفتر آموزش‌های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران