با ما همراه باشید

لوگو PMPIran

PMP بدون تردید شناخته شده ترین و معتبرترین گواهینامه ای است که در زمینه مدیریت پروژه در سطح جهان مطرح میباشد و به منزله استانداردی مهم برای مدیران پروژه بحساب می آید.دارنده مدرک ®PMP بعنوان فرد متخصص و صاحب نظر در مدیریت پروژه شناخته می شود. اکنون در اکثر قریب به اتفاق کمپانی های بزرگ جهان داشتن این مدرک برای مدیران پروژه یک الزام قطعی می باشد. اميدوارم متخصصين عزيز با بهره گيري از روش هاي بسيار مستمر و بسيار به روز و عالي موسسه پيشرو مديريت پيران بتوانند در راستاي ارتقاي سطح كيفي و كمي دانش مديريت پروژه خود گام بردارند. در پايان جا دارد از همسر هميشه همراهم ، اساتيد عزيزم كه در هر لحظه اين ماراتن كنار من بودند و من و همراهي كردن جناب آقايان مهندسين معين، شقاقي و گلپريان سپاس خود را اعلام نمايم.

سعید دهناد

سرپرستی ارتباطات منابع انساني موسسه مديريت پروژه آمريكا (PMI) PMI