علی اکبر جعفری
علی اکبر جعفری

مدرس دوره‌های MBA و DBA دانشگاه تهران