تقویم دوره‌های آموزشی – نیمسال اول 1403

 1. دوره‌های آموزشی مدارک حرفه‌ای PMI
 2.  پکیج های منتورینگ
 3. دوره‌های جامع آموزشی
 4. دوره‌های آموزشی درون سازمانی
 5. دریافت فایل PDF

دوره‌های آموزشی مدارک حرفه‌ای PMI

عنوان دورهمدتزمان برگزاریروز و ساعت برگزاریظرفیت کللینک ثبت‌نام
دوره مدیریت حرفه‌ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (آنلاین)72+6 ساعتفروردین 1403یکشنبه‌ها
21:30 – 17:30
25 نفرثبت‌نام به زودی
دوره مدیریت حرفه ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (حضوری)72+6 ساعتفروردین 1403سه‌شنبه‌ها
21:30 – 17:30
18 نفرثبت‌نام به زودی
دوره مدیریت حرفه ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (آنلاین)72+6 ساعتفروردین 1403چهارشنبه‌ها
21:30 – 17:30
25 نفرثبت‌نام به زودی
دوره مدیریت حرفه ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (آنلاین)72+6 ساعتاردیبهشت 1403شنبه‌ها
21:30 – 17:30
25 نفرثبت‌نام به زودی
دوره مدیریت حرفه‌ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (آنلاین)72+6 ساعتاردیبهشت 1403جمعه‌ها
14:00 – 10:00
25 نفرثبت‌نام به زودی
دوره مدیریت حرفه‌ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (آنلاین)72+6 ساعتاردیبهشت 1403یکشنبه‌ها
21:00 – 17:30
25 نفرثبت‌نام به زودی
دوره مدیریت حرفه‌ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (حضوری)72+6 ساعتخرداد 1403دوشنبه‌ها
21:00 – 17:30
18 نفرثبت‌نام به زودی
دوره مدیریت حرفه‌ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (آنلاین)72+6 ساعتخرداد 1403شنبه‌ها
18:00 – 14:00
25 نفر ثبت‌نام به زودی
دوره مدیریت حرفه‌ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (آنلاین)
(ویژه ایرانیان مقیم کانادا و آمریکای شمالی)
72+6 ساعتخرداد 1403شنبه‌ها
20:00 – 16:00 به وقت تورنتو
25 نفرثبت‌نام به زودی
دوره مدیریت حرفه‌ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (آنلاین)72+6 ساعتتیر 1403دوشنبه‌ها
21:00 – 17:30
25 نفر
دوره مدیریت حرفه‌ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (حضوری)72+6 ساعتتیر 1403چهارشنبه‌ها
21:30 – 17:30
18 نفر
دوره مدیریت حرفه‌ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (آنلاین)72+6 ساعتتیر 1403یکشنبه‌ها
21:00 – 17:30
25 نفر
دوره مدیریت حرفه‌ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (آنلاین)72+6 ساعتمرداد 1403سه‌شنبه‌ها
21:30 – 17:30
25 نفر
دوره مدیریت حرفه‌ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (آنلاین)72+6 ساعتمرداد 1403چهارشنبه‌ها
21:30 – 17:30
25 نفر
دوره مدیریت حرفه‌ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (حضوری)72+6 ساعتمرداد 1403یکشنبه‌ها
21:00 – 17:30
18 نفر
دوره مدیریت حرفه‌ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (آنلاین)72+6 ساعتشهریور 1403چهارشنبه‌ها
21:30 – 17:30
25 نفر
دوره مدیریت حرفه‌ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (آنلاین)72+6 ساعتشهریور 1403سه‌شنبه‌ها
21:30 – 17:30
25 نفر
دوره مدیریت حرفه‌ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (آنلاین)
(ویژه ایرانیان مقیم کانادا و آمریکای شمالی)
72+6 ساعتشهریور 1403شنبه‌ها یا یکشنبه‌ها25 نفر
دوره متخصص اجایل و آمادگی آزمون ACP (آنلاین)64 ساعتاردیبهشت 1403یکشنبه‌ها
21:00 – 17:30
12 نفر
دوره تحلیل حرفه‌ای کسب و کار و آمادگی آزمون‌های    ECBA،CCBA،CBAP،PBA (آنلاین)44+16 ساعتفروردین 1403سه‌شنبه‌ها
21:30 – 17:30
25 نفر
دوره تحلیل حرفه‌ای کسب و کار و آمادگی آزمون‌های    ECBA،CCBA،CBAP،PBA (آنلاین)44+16 ساعتخرداد 1403یکشنبه‌ها
21:30 – 17:30
25 نفر
دوره تحلیل حرفه‌ای کسب و کار و آمادگی آزمون‌های    ECBA،CCBA،CBAP،PBA (آنلاین)44+16 ساعتشهریور 1403یکشنبه‌ها
21:30 – 17:30
25 نفر
دوره VIP آمادگی آزمون‌های PMIنامحدودطبق توافقطبق توافق1 نفرتماس بگیرید
دوره رزیدنت استیج آزمون PMP (آفلاین)6 ساعتدسترسی دائمیدسترسی دائمی
دوره آمادگی آزمون PSMI8 ساعتدسترسی دائمیدسترسی دائمی
 • ظرفیت دوره‌ها محدود می‌باشد و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.
 • برگزاری کلیه دوره‌های فوق در محل سازمان، به‌صورت اختصاصی نیز امکان‌پذیر است.
 • پرداخت نقدی شامل 10% تخفیف می‌باشد.
 • ثبت‌نام گروهی بیش از 3 نفر، شامل 15% تخفیف می‌باشد.
 • سقف تخفیف 10% می‌باشد.

 پکیج های منتورینگ

عنوان پکیجتوضیحات
پکیج منتورینگ همراه با تست آمادگی آزمون PMI-PMPدسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 2000 تست مشابه آزمون،
6 سری تست ماک 180 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام
فرایند تکمیل اپلیکیشن، ثبت‌نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه با تست آمادگی آزمون PMI-PBAدسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 1500 تست مشابه آزمون، 4 سری تست ماک
200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرایند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه با تست آمادگی آزمون PMI-ACPدسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 600 تست مشابه آزمون، 5 سری تست ماک
200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرایند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه با تست آمادگی آزمون PMI-RMPدسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 1000 تست مشابه آزمون، 6 سری تست ماک
170 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرآیند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه با تست آمادگی آزمون PMI-SPدسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 250 تست شبیه آزمون، 2 سری تست ماک
200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرآیند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ اختصاصی آمادگی آزمون‌های PMIبراساس درخواست شما تهیه و طراحی خواهد شد
 • برگزاری جلسات منتورینگ به‌صورت خصوصی می‌باشد.

دوره‌های جامع آموزشی

(با همکاری دانشگاه‌ها و سازمان‌های معتبر)

عنوان دورهمدتزمان برگزاریروز و ساعت برگزاریظرفیت کل
کارگاه ساخت گزارش حرفه‌ای (آنلاین)36 ساعتفروردین 1403یکشنبه و سه‌شنبه
21:30 – 18:30
20 نفر
کارگاه ساخت گزارش حرفه‌ای (آنلاین)36 ساعتتیر 1403دوشنبه‌ و چهارشنبه
21:30 – 18:30
20 نفر
دوره جامع مدیریت پروژه
(با همکاری دانشگاه امیرکبیر) (آنلاین)
154 ساعتفروردین 1403پنجشنبه و جمعه
18:00 – 14:00
14:00 – 10:00
40 نفر
دوره جامع مدیریت پروژه
(با همکاری دانشگاه امیرکبیر) (آنلاین)
154 ساعتتیر 1403پنجشنبه و جمعه
18:00 – 14:00
14:00 – 10:00
40 نفر
دوره جامع مدیریت پروژه
(با همکاری دانشگاه امیرکبیر) (آنلاین)
154 ساعتشهریور 1403پنجشنبه و جمعه
18:00 – 14:00
14:00 – 10:00
40 نفر
دوره جامع تحلیل کسب و کار (آنلاین)110 ساعتمرداد 1403پنجشنبه و جمعه
18:00 – 14:00
14:00 – 10:00
30 نفر
دوره جامع کارشناس دفتر فنی پروژه (آنلاین-حضوری)128 ساعتتیر 1403یکشنبه‌ و چهارشنبه
21:30 – 16:30
30 نفر
دوره جامع مدیریت پروژه چابک (حضوری و آنلاین) 76 ساعتخرداد 1403یکشنبه و پنج‌شنبه
21:30 – 17:30
18:00 – 14:00
20 نفر
دوره جامع مدیریت پروژه چابک (حضوری و آنلاین) 76 ساعتمرداد 1403دوشنبه و پنج‌شنبه
21:30 – 17:30
18:00 – 14:00
20 نفر
استراتژى چابک از خلق با رویکردهای مشارکتی-تیمی تا پیاده‌سازی با OKR
(حضوری و آنلاین)
40 ساعتاردیبهشت 1403پنجشنبه‌ها
17:00 – 9:00
10 نفر
دوره MBA تحلیل کسب و کار
(با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران) (آنلاین)
252 ساعتخرداد 1403متعاقبا اعلام می‌گردد30 نفر
دوره MBA تحلیل کسب و کار
(با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران) (آنلاین)
252 ساعتشهریور 1403متعاقبا اعلام می‌گردد30 نفر
آشنایی با استاندارد  BABOK (ماژول دوره MBA) (آنلاین)24 ساعتفروردین 1403پنجشنبه‌ها
13:00 – 09:00
10 نفر
تحلیل داده (ماژول دوره MBA)
(شامل  Power BI,DMBOK و پایتون) (هیبرید)
40 ساعتفروردین 1403پنجشنبه‌ها
18:30 – 15:30
10 نفر
طراحی و توسعه و ارائه محصول (ماژول دوره MBA) (هیبرید)36 ساعتفروردین 1403پنجشنبه‌ها
15:00-12:00
10 نفر
تدوین طرح کسب و کار (BP) (ماژول دوره MBA) (هیبرید)15 ساعتتیر 1403پنجشنبه‌ها
18:30 – 12:00
10 نفر
MBA  مدیریت پروژه
(با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)
متعاقبا اعلام می‌گرددمتعاقبا اعلام می‌گرددمتعاقبا اعلام می‌گردد
 • ظرفیت دوره‌ها محدود می‌باشد و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.
 • برگزاری کلیه دوره‌های فوق در محل سازمان، به‌صورت اختصاصی نیز امکان‌پذیر است.
 • پرداخت نقدی شامل 10% تخفیف می‌باشد.
 • ثبت‌نام گروهی بیش از 3 نفر، شامل 15% تخفیف می‌باشد
 • سقف تخفیف 10% می‌باشد.

دوره‌های آموزشی درون سازمانی

عنوان دوره
دوره مدیریت حرفه‌ای پورتفولیو
دوره حرفه‌ای تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد BABOK
دوره حرفه‌ای تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد PMI-PBA
کارگاه کاربردی مدیریت پروژه PMBOK
دوره آشنایی با استاندارد PRINCE2-Foundation
دوره 21502 ISO (استاندارد مدیریت پروژه)
دوره متخصص اجایل و اسکرام
دوره اسکرام مستر حرفه‌ای و آمادگی آزمون PSM 1
کارگاه چابکی در تیم
دوره اصول و فنون مذاکره و مدیریت تعارض برای مدیران
دوره آداب معاشرت تجاری Business Etiquette
دوره آموزشی مدیریت کار تیمی
دوره شایستگی‌های رفتاری مدیران پروژه
کارگاه کاربردی زمان‌بندی پروژه و کنترل پروژه
دوره زمان‌بندی حرفه‌ای مدیریت پروژه
دوره آشنایی با روش محاسبه تاخیرات در پروژه‌ها
دوره مدیریت تدارکات در پروژه‌ها
کارگاه مدیریت ریسک حرفه‌ای پروژه
دوره مدیریت دانش
دوره دفتر مدیریت پروژه (PMO)
کارگاه بررسی اصول ساختار شکست کار WBS
دوره مدیریت و کاهش هزینه با استفاده از EVM
دوره Free Discussion مدیران پروژه
روش تحقیق پیشرفته در مدیریت پروژه
کارگاه عملی آموزش مدیریت عملکرد
کارگاه استراتژی چابک و OKR
دوره آموزش و ارزیابی منابع انسانی
کارگاه ساخت گزارش حرفه‌ای
کارگاه آموزش داشبوردسازی Power BI
کارگاه آموزشی نرم افزار Primavera Enterprise (P6)
کارگاه آموزش نرم افزار Microsoft Project (MSP)
کارگاه آموزش نرم افزار Comfar
دوره آشنایی با سیستم های مدیریت اطلاعات –PMIS
SharePoint
دوره آشنایی با الگوهای رفتاری مدل‌های رفتاری دیسک DISC
دوره تفسیر کامل شرایط عمومی پیمان
دوره مدیریت قراردادها Claim Management
کارگاه مستندات و مکاتبات پیمان
کارگاه فهرست بها و صورت وضعیت، آنالیز قیمت و متره کارگاهی محاسبات تعدیل
دوره اصول مهارت های مدیریتی کارگاه (HSE،چارت کارگاهی QC ،انبارداری و بازرسی)
دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
 • مدت زمان، ظرفیت، زمان‌بندی و استاد دوره‌های آموزشی فوق براساس نیاز سازمان‌های محترم تعیین و به صورت اختصاصی طراحی می‌گردد.
 • علاوه بر دوره‌های اشاره شده جدول فوق، کلیه دوره‌های آموزشی اشاره شده در تقویم آموزشی قابل برگزاری به‌عنوان دوره درون‌سازمانی می‌باشد.

دوره‌های آموزشی آفلاین

عنوان دورهنحوه برگزاریمدت
دوره آپدیت آمادگی آزمون PMP (براساس ECO2021)آفلاین7 ساعت
آموزش ثبت نام در آزمون PMPآفلاین30 دقیقه
دوره رزیدنت استیج آزمون PMPآفلاین4 ساعت
آموزش ثبت نام در آزمون PBAآفلاین30 دقیقه
دوره آمادگی آزمون اسکرام مستر حرفه‌ای PSMIآفلاین4 ساعت
کوئیزهای پایان بخش در دوره آمادگی آزمون PMPآفلاین6 ساعت
دوره Tools & Technique  تحلیل کسب و کارآفلاین7 ساعت
آموزش مقدماتی نرم افزار اکسلآفلاین6 ساعت
بررسی دعاوی تاخیرات در پروژهآفلاین8 ساعت
مدیریت پروژه بر اساس الگوی PMBOKآفلاین2 ساعت
آشنایی با چارچوب مدیریت پروژه بر اساس راهنمای PMBOK (ویرایش هفتم)آفلاین8 ساعت
تقویم دوره‌های آموزشی
نیمسال اول 1403