مشاوره پیاده‌سازی استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی (CSR) و تدوین گزارش پایداری

5/5 - (2 امتیاز)

با CSR و گزارش پایداری بیشتر آشنا شویم! نقش شرکت‌ها و سازمان‌ها در جامعه‌ی امروز ما از حداکثرسازی سود به خلق ارزش‌های پایدار برای سهامدارن، حمایت از منافع تمامی ذینفعان و توجه به مسائل محیط زیستی تکامل پیدا کرده است.…

با CSR و گزارش پایداری بیشتر آشنا شویم!

نقش شرکت‌ها و سازمان‌ها در جامعه‌ی امروز ما از حداکثرسازی سود به خلق ارزش‌های پایدار برای سهامدارن، حمایت از منافع تمامی ذینفعان و توجه به مسائل محیط زیستی تکامل پیدا کرده است. این امر موجب رشد تقاضای پاسخگویی شرکت ها به جامعه و ذینفعان اصلی شده است. تقاضای گزارشگری پایداری در راستای شفافیت در مورد عملکرد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی روز به روز در حال افزایش است. گزارش پایداری ابزاری است که سازمان‌ها و شرکت‌ها می توانند همواره از آن برای نشان دادن شفافیت سازمانی در تمامی سطوح ستادی و عملیاتی خود استفاده کنند.

استراتژی مسئولیت اجتماعی سازمان سیستمی است شامل سیاست‌ها، فرآیندها و روش ‌هایی که در خدمت نیازهای ذینفعان بوده و از طریق هدایت، کنترل و نظارت فعالیت‌های مدیران باعث اتخاذ رویه‌های تجاری درست، قابل اعتماد و یكپارچه‌ای شده که در نتیجه باعث کاهش مسائل درون و برون سازمانی ناشی از افزایش تضاد منافع بین سازمان-ذینفع، می‌شود .
هر شرکتی دارای خصوصیات ویژه و منحصربه فرد خود می‌باشد که تأثیرگذار بر دیدگاه‌ها روی نحوه عملكرد و تبیین استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی می‌باشد. حرکت به سمت نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی شرکتی در نظام راهبری شرکت‌ها می‌بایست با فرهنگ سازمانی، چشم انداز و استراتژی‌های بلندمدت شرکت در یک راستا باشد تا اجرای برنامه‌های مسئولیت اجتماعی به صورت یک برنامه هزینه بر از سوی کارکنان و سهامداران تلقی نگردد. مسئولیت اجتماعی، پایداری شرکتی هیچ کدام مفاهیم تئوری برای سازمان نیستند بلکه تمامی موارد حائز اهمیت در آن‌ها کاملا عملیاتی است.

مزایای انتشار گزارش پایداری برای سازمان‌ها

اغلب اوقات، از ما در مورد مزایای گزارش پایداری سؤال می‌شود. مطالعه این فهرست مزایایی که گزارش پایداری به کسب و کار می‌تواند ارائه دهد و دیدی گسترده‌تر و چند وجهی از گزارش  به عنوان چیزی که دامنه و تأثیر بسیار بیشتری نسبت به رعایت مقررات صرف دارد ارائه می‌دهد.

 • ایجاد انگیزه در کارکنان
 • بهبود شهرت و افزایش اعتماد
 • جذب سرمایه و سرمایه گذاری
 • بهبود و ایجاد مشارکت با ذینفعان
 • ایجاد مزیت رقابتی
 • ایجاد حسن نیت و کاهش ریسک شهرت
 • جذب استعدادهای جدید به سازمان
 • شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان
 • ارائه اطلاعات به ذینفعان داخلی و خارجی
 • نشان دادن تعهد به شفافیت
 • اندازه گیری اثرات برای بهبود عملکرد
 • چشم انداز واضح و استراتژی دقیق
 • مسئولیت اجتماعی(CSR)

مسئولیت اجتماعی(CSR)

مسئولیت اجتماعی شرکت(CSR)  در تجارت اساساً در دستیابی به موفقیت اقتصادی و مزیت رقابتی با ایجاد شهرت و جلب اعتماد مردم است. CSR به سرعت به بخشی جدایی ناپذیر از استراتژی شرکت‌ها ، شیوه‌های مدیریت، عملیات تجاری و توسعه محصول تبدیل می شود. مفهوم و اهمیت CSR  به عنوان شکلی از خود تنظیمی(شرکت) رقابتی در یک مدل تجاری ادغام می‌شود و پایداری تجارت را تقویت می‌کند، فرصت‌های جدیدی را فراهم می‌کند ، وفاداری مشتری را توسعه می‌دهد و روابط ذینفعان را بهبود می‌بخشد. اخیراً شیوه‌های CSR به عنوان یک اولویت ظهور پیدا کرده‌اند و شرکت‌ها در حال شروع به تحقق پتانسیل آن به عنوان یک ابزار مدیریت استراتژیک هستند.

اگر شما از آن دسته از شرکت هایی هستید که می خواهید در مورد فرصت ها و مزایای ارائه شده توسط CSR مانند افزایش شهرت ، اعتماد ، ریسک های پایین تر، بهبود کارآیی سازمانی، رسیدن به بازارهای جهانی و انگیزه کارکنان اطلاعات کسب کنید ، پیشرو مدیریت پیران و آروند در کنار شما هستند. اینکه مسئولیت پذیری اخلاقی چگونه می تواند منجر به افزایش عملکرد تجاری می شود ، جزو نقشه راه ما برای سازمان شماست.

نتایج کلیدی مسئولیت اجتماعی برای سازمان:

 • ایجاد درک روشنی از مسئولیت اجتماعی و پایداری شرکتی
 • آشنایی با روندهای محلی و بین‌المللی در CSR
 • درک مبانی اصلی CSR در سطح بین‌المللی
 • درک تجارت CSR و چگونگی سود آن در یک شرکت
 • برندینگ و بازتاب‌های بین‌المللی شفافیت سازمان

شرح خدمات

خدمات ما در حوزه پیاده سازی استراتژی مسئولیت اجتماعی و تدوین گزارش پایداری در سازمان
ارزیابی شرکت
پیاده سازی استانداردهای مسئولیت اجتماعی جهت ارزیابی شرکت
جهت دهی به فعالیت های کمیته راهبری مسئولیت اجتماعی سازمان
تدوین برنامه های آموزشی کمیته راهبری مسئولیت اجتماعی
تدوین گزارش پایداری
آموزش

استانداردهای مورد استفاده

 • GRI
 • SDG’S
 • ISO26000
 • SA 8000
 • AA 1000

درمورد استانداردها بیشتر بدانید

استاندارد گزارش دهی GRI

در سال 1987، کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه یک هدف آرمانی از توسعه پایدار را تعیین کرد – آن را به عنوان “توسعه‌ای که نیازهای زمان حال را برآورده می کند بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده برای برآوردن نیازهای خود” توصیف کرد.

همه سازمان ها از طریق فعالیت ها و روابط خود کمک های مثبت و منفی در راستای هدف توسعه پایدار می کنند. بنابراین سازمان ها نقش کلیدی در دستیابی به این هدف دارند.

گزارش‌دهی پایداری، همانطور که توسط استانداردهای GRI ترویج می‌شود، عملکرد یک سازمان برای گزارش‌دهی عمومی در مورد تأثیرات اقتصادی، زیست‌محیطی و/یا اجتماعی است و از این رو مشارکت‌های آن – مثبت یا منفی – در راستای هدف توسعه پایدار است.

از طریق این فرآیند، یک سازمان تأثیرات مهم خود را بر اقتصاد، محیط زیست و یا جامعه شناسایی می‌کند و آن‌ها را مطابق با استانداردهای پذیرفته شده جهانی افشا می‌کند.

استانداردهای GRI زبان مشترکی را برای سازمان‌ها و ذینفعان ایجاد می‌کند که با آن می‌توان اثرات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی سازمان‌ها را در میان گذاشت و درک کرد. این استانداردها به منظور ارتقای قابلیت مقایسه و کیفیت جهانی اطلاعات در مورد این تأثیرات طراحی شده‌اند و در نتیجه شفافیت و پاسخگویی بیشتر سازمان‌ها را ممکن می‌سازند.

گزارش‌دهی پایداری بر اساس استانداردهای GRI باید نمایشی متعادل و معقول از مشارکت‌های مثبت و منفی سازمان در راستای هدف توسعه پایدار ارائه دهد.

اطلاعاتی که از طریق گزارش‌دهی پایداری در دسترس قرار می‌گیرد به ذینفعان داخلی و خارجی اجازه می‌دهد تا نظرات خود را شکل دهند و تصمیمات آگاهانه‌ای در مورد مشارکت سازمان در هدف توسعه پایدار بگیرند.

SDGs

کنفرانس انسان و محیط زیست سازمان ملل در استکهلم سال 1972، نقطه آغازین حرکت‌های بین‌المللی به سمت پایداری بود، پس از آن با شدت یافتن چالش‌های جهانی، بر اهمیت مشارکت جهانی برای پیروی از یک دستور کار منسجم افزوده شد و از آن پس توافق‌نامه‌ها و برنامه‌های جهانی محیط زیستی بسیاری مصوب و اجرا شدند. سال 1992 در اولین اجلاس محیط زیست و توسعه سازمان ملل (UNCED)، بیش از 150 تن از سران جهان در ریودوژانیرو گرد هم آمدند تا تعهد خودشان به توسعه پایدار را نمایان سازند.

سند دستور کار 21 به عنوان راهنمای حرکت جهانی به سمت توسعه پایدار از دستاوردهای اجلاس سران زمین (ریو) است. سپتامبر سال 2000 در اجلاس هزاره سازمان ملل، 189 کشور با تایید “اعلامیه هزاره”، متعهد به مشارکت برای دستیابی به 8 آرمان “اهداف توسعه هزاره”، تا سال 2015 شدند.

اعلامیه هزاره دامنه وسیع و بی سابقه‌ای از تعهدات و برنامه‌ریزی فعالیت‌ها را در میان جوامع بین‌المللی شامل می‌شد. اهداف توسعه هزاره چارچوب مهمی جهت توسعه فراهم نمود و در چندین زمینه نیز پیشرفت قابل توجهی از آن به دست آمده است. اجرای اسناد، دستور کارها، توافق‌نامه‌ها، اهداف و برنامه‌های بین‌المللی در راستای توسعه پایدار، در 4 دهه از کنفرانس استکهلم تا کنفرانس ریو +‌20 ، با موفقیت‌ها و شکست‌هایی همراه بود که تجربیات ارزشمندی برای ادامه مسیر در اختیار جامعه بین‌المللی قرار داد. در کنفرانس توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال 2012 ، تحت عنوان ریو +‌20 ، تصمیمات مهمی با مشارکت ذینفعان مختلف گرفته شد که حاصل آن سندی با عنوان ” آینده‌ای که می‌خواهیم” می‌باشد. در این سند ضمن تأکید بر دستور کار 21‌، به حکمرانی جهانی محیط زیست، رویکرد اقتصاد سبز برای دستیابی به توسعه پایدار، دستور کار توسعه پس از 2015 و اهداف توسعه پایدار(SDGs)  اشاره شد. در اجلاس ریو +20، رهبران جهان توافق کردند که سال 2015، پایان اهداف توسعه هزاره باشد و اهداف توسعه پایدار (SDGs)و دستورکار جدید توسعه، جایگزین آن گردد. بنابراین در فاصله ریو +20 تا سال 2015، کشورهای عضو متعهد شدند یک فرآیند بین‌الدولی فراگیر، شفاف و باز را برای تمام ذینفعان درخصوص اهداف توسعه پایدار، با رویکرد گسترش و بسط اهداف جهانی توسعه پایدار، ایجاد نمایند. حاصل تلاش و مشارکت همه ذینفعان در سراسر جهان پس از جلسات و گردهمایی‌های بسیار، سند دستور کار 2030 برای توسعه پایدار است که الگوی عمل و فعالیت همه کشورها در 15 سال آتی خواهد بود.

ISO26000

ISO موسسه بین‌المللی استاندارد، طراح و تدوینگر عمده‌ی استانداردهای بین‌المللی در جهان، در سال 1947 شروع به کار نمود. 157 گروه استاندارد ملی از کشورهای کوچک و بزرگ، صنعتی و در حال توسعه، در همه نقاط جهان در آن عضویت دارند.

ایزو استانداردهای اختیاری را تدوین می‌کند که به همه نوع عملیات و فعالیت تجاري، ارزش و اعتبار می‌بخشد. استانداردهای ایزو نقش مثبت و مهمی را در دنیای ما ایفا می‌کنند. آن‌ها ویژگی‌هاي مهم نظری کیفیت، اکولوژی، ایمنی، اقتصاد، ضریب اطمینان، سازگاری، کاربرد پذیری، راندمان و کارایی (سودمندی) را تضمین می‌کنند.

سازمان‌هاي واقع در هر نقطه دنیا و سهامداران و ذینفعان آن‌ها، آگاهی و شناخت فزاینده‌ای در مورد نیاز به –و مزایای– رفتار مسئول از لحاظ اجتماعی، پیدا کرده‌اند. هدف مسئولیت اجتماعی، کمک به توسعه پایدار می‌باشد.

ایزو 26000 ، راهکاری را در زمینه اصول اساسی مسئولیت اجتماعی، مسائل و موضوعات اصلی مرتبط با مسئولیت اجتماعی و روش‌های ادغام و تلفیق و تبدیل رفتار مسئولیت اجتماعی به راهکارها، سیستم ها، اقدامات و فرآیندهای سازمانی فعلی را ارائه می‌نماید. ایزو 26000 برای کمک به سازمان‌ها در جهت پیاده‌سازی توسعه پایدار، طراحی شده است.

ایزو 26000 ، با همه انواع سازمان‌ها در بخش‌هاي خصوصی، دولتی و غیر انتفاعی، اعم از بزرگ و کوچک و اعم از این که در کشورهاي پیشرفته یا در حال توسعه فعالیت می‌کنند، همخوانی داشته و متناسب با همه آن‌ها طراحی شده است. شناسایی و تشخیص آنچه که براي اداره سازمان، مهم و مناسب است (از طریق مسائل و ملاحظات خود سازمان و گفت‌و‌گو با سهامداران) از جمله مسئولیت‌های هر سازمان محسوب می‌گردد.

SA8000

اين چهارمين ويرايش استاندارد پاسخگويی اجتماعی، SA8000، يک استاندارد اختياری براي تصديق قابل مميزی سوم شخص است که الزاماتی را شامل ايجاد يا بهبود حقوق کارگران، شرايط محيط کار و يک سيستم مديريتی مؤثر براي برآورده‌سازی توسط سازمان‌ها تنظيم می‌کند. به هر روی، گواهينامه تنها برای محل‌های کاری ويژه‌ای در دسترس می‌باشد.

عناصر بنيادين اين استاندارد، براساس اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل، پيمان نامه‌هاي سازمان جهانی کار، قواعد بين‌المللی حقوق بشر و قوانين ملی کار است. مستندات مرجع و الزامی برای مميزی دريافت گواهينامه SA8000 ، عبارتند از:

 • استاندارد  SA8000:2014
 • پيوست شاخص عملکرد  SA8000

اگرچه SA8000 برای همگان قابل کاربرد است و گواهينامه اصولا برای هر کشور و صنعتی در دسترس می‌باشد ولی استثناهايي براي گواهينامه SA8000 وجود دارد. هيأت مشورتی سازمان بين‌المللی پاسخگويي اجتماعی معتقد است که بخش‌هايي وجود دارند که برآورده‌سازی تمامی الزامات استاندارد به دليل قواعد صنعت و نيازهای فنی برای آن‌ها مشکلات خاصی را ايجاد می‌کند. فهرستی از اين استثناهای فعلی در وبسايت سازمان بين‌المللی پاسخگويی اجتماعی SAI يافت می‌شود.

AA1000

چگونه سازمان ها پایدار می‌شوند  و می‌مانند؟ و چرا باید این مشکلات را پشت سر بگذارند؟ پاسخ به هر دو سوال از زمان انتشار اولین سری استانداردهای پاسخگویی در سال 1999 و 2008 ادامه داشته و تکامل یافته است.

بعد از گذشت دو دهه، و به خصوص در 10 سال گذشته، سازمان‌ها به طور فزاینده‌ای بر پایداری متمرکز شده‌اند: پایداری چیست، چرا مهم است و نحوه مدیریت و اندازه‌گیری آن چگونه است؟ برخی از آن‌ها به تمرین کنندگان بالغ ارزیابی پایداری تبدیل شده‌اند، حاکمیت و عملکرد، در حالی که دیگران در حال توسعه سریع رویکرد خود هستند یا در این سفر قدم می‌گذارند.

در عین حال، طیف متنوعی از ذینفعان – از سازمان‌های غیرانتفاعی گرفته تا سرمایه گذاران، مصرف کنندگان و دیگران – با روح و مکانیزم ایجاد ارزش مشترک بیشتر درگیر شده‌اند. آن‌ها به طور فزاینده‌ای سازمان‌ها را به چالش می‌کشند تا اهداف پایداری روشن را تعیین کنند.

در این چشم انداز در حال گسترش و پرتلاطم، از طریق تعامل عمیق با ذینفعان خود، ما اصول پاسخگویی (AA1000) را بازنگری کرده‌ایم تا درس‌هایی را که در دهه گذشته آموخته و بهترین روش‌های قرن بیست و یکم را منعکس کند.

خدمات ما پیش از سفارش

 • مشاوره اولیه به سازمان در زمینه مورد نظر
 • ارزیابی اولیه سازمان

خدمات ما هنگام سفارش

 • تدوین نقشه راه اولیه و چشم انداز
 • پیش برد پروژه به صورت درون سازمانی ودرگیر کردن سرمایه های انسانی سازمان.
 • مشاوره و آموزش سرمایه های انسانی سازمان.

خدمات ما بعد از سفارش

 • تدوین و ارائه درس آموخته های پروژه برای سازمان
 • پشتیانی 1 ساله برای خدمات آموزش های سازمانی.

مدت زمان پیاده سازی استراتژی 9 الی 12 ماه بر اساس بزرگی سازمان.

تدوین گزارش پایداری 2 الی 4 ماه بر اساس بزرگی سازمان.

مشتریان ما

به بیش از ۵۰ شرکت در هر شکل، اندازه و صنعتی بپیوندید که از خدمات PMPIran استفاده کرده‌اند.

آسیاتک
ایده پردازان صنعت فولاد
گروه مپنا - توگا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *