کارگاه استراتژى چابک (خلق تا پیاده سازی) با استفاده از OKR

4.6/5 - (273 امتیاز)
32+8 ساعت مدت دوره
15 نفر ظرفیت دوره
8 جلسه در طول دوره
4 ساعت (1 روز) در هفته

ضرورت استفاده از رویکردهای Agile Strategy در دنیای امروز

دنیای VUCAیی امروز به دلیل Volatility (نوسانات شدید)، Uncertainty (عدم قطعیت)، Complexity (پیچیدگی زیاد) و Ambiguity (شرایط ابهام) عملا امکان بهره‌گیری از رویکردهای کلاسیک تدوین استراتژی را از بین برده است.

سرعت و شدت تغییرات به گونه‌ای است که باید دائما آمادگی مواجهه با انواع تغییر و تحولات عمده در صورت مسئله‌ها و پیش‌فرضهای کسب و کارمان را داشته باشیم. این در حالی است که فرآيند طولانی برنامه‌ریزی استراتژیک در رویکردهای کلاسیک عملا به اینجا می‌انجامد که تا پایان این فرآيندها و رسیدن به استراتژی که بین ۶ تا ۱۸ ماه زمان خواهد برد، بسیاری از مفروضات و پایه‌های حل مسئله‌مان تغییر کرده‌اند و استراتژی تدوین شده در واقع اعتبارش را از دست داده است. از این رو در Agile Strategy، هزاران صفحه متون کلاسیک استراتژی پشت پنج سوال فلسفی قرار می‌گیرند و بر حسب شرایط و نیاز به ما کمک می‌کنند که پاسخ دقیق، علمی، عملیاتی و عینی (Objective) برای آنها بیابیم.

فرآيند خلق چابک استراتژی (Agile Strategy) که در دوره (های)‌ سه ماهه با تیم(های) استراتژی سازمان طی می‌شود، دو موتور محرک اصلی دارد که  ما آن را به نیم کره راست و چپ مغز تشبیه می‌کنیم:

نیم کره چپ که منطق و فلسفه حرکت را با پرسش پنج سوال اصلی و بنیادین فلسفی برای ما آشکار می‌کند و از آن به اختصار به5Q  یاد می‌کنیم.

و نیم کره راست که به تیم استراتژی کمک می‌کند در بن بست های پاسخگویی، با بهره‌گیری از پنج گام تفکر طراحی و تکنیک‌های کار تیمی خلاقانه، بر بن‌بست‌های ذهنی فائق آیند. این بخش از موتور محرک را به اختصار5P  می‌نامیم.

نهایتا در این رویکرد در پایان هر سه ماه پاسخ هر ۵ سوال فلسفی- منطقی  (5Q)با یکدیگر همسو خواهند شد استراتژی با کمک تفکر طراحی (5P) خلق خواهد شد. پس خیلی خلاصه می‌توان گفت:

Agile Strategy= 5Q ✖ 5P

تصویری از قابلیت های مغز انسان
تصویر مغز انسان

پس از اولین دور (Sprint) خلق استراتژی، پیاده‌سازی آن بسته به پیچیدگی فرآيندها، میزان بلوغ سازمان، سطح دانش مدیران ارشد و میانی و… با چهارچوبهای مختلفی مثلOKR (Objective and Key Results)  ، BSC  و… به صورت فصلی (سه ماهه)/ سالیانه صورت می‌پذیرد.

همچنین در این رویکرد می‌بایست تغییرات احتمالی جهت‌گیری استراتژیک در سطح شرکت مادر (Corporate)، کسب و کارهاSBU- (Strategic Business Units) ، تیم‌ها و افراد مورد ارزیابی، اصلاح و بهبود مستمر قرار می‌گیرند.

رویکردهای  Agile Strategy اساساً در فضای صنایع نوآورانه و تکنولوژیک مثل Google، Uber  و  Twitter آغاز شده است ولی هرگز محدود به این فضا نبوده و بسیاری از صنایع دیگر مثل خودروسازی‌های به نامی مانند Ford  و  Volkswagen  توانسته‌اند با بهره‌گیری از این رویکردها فرهنگ چابکی را به سازمان‌های خود هدیه دهند.

استراتژی چابک در شرکتهای بزرگ دنیا

تعادل و توازن موجود بین منطق، فلسفه، خلاقیت و نوآوری در رویکردهای Agile Strategy عملاً ما را در مواجهه با دنیای VUCAیی توانمندتر می‌سازد. خروجی این مدل ذهنی و رویکردهایش نهایتا به ما کمک می‌کند تا:

 • با Vision (چشم‌انداز) مشترک بر Volatility (نوسانات شدید) فائق آییم.
 • با طراحی سیستم‌ها و شبکه‌های داده‌پردازی، خلق دانش و تبدیل آن به خرد جمعی و نهایتاً بینش سازمانی در جلسات تیمی، به درک بهتر (Understanding) شرایط نائل می‌شویم و غلبه بر Uncertainty (عدم قطعیت‌ها) میسر می‌شود.
 • با ساختاردهی مجدد، مهندسی مجدد فرآیندها، تخصیص و توسعه منابع مناسب و بهره‌گیری از مدل دینامیک‌های سیستم به وضوح (Clarity) بیشتر زیرسیستم‌ها، سیستم‌ها و کاهش پیچیدگی‌ها (Complexity) می‌پردازیم. و نهایتا با فرهنگ چابکی (Agility) که در قلب همه ارکان‌ این رویکرد وجود دارد، شرایط ابهام (Ambiguity)  قابل مدیریت گردند.
دنیای VUCAیی و لزوم استراتژی چابک

تفاوتهای بنیادین رویکرد خلق در Agile Strategy نسبت به رویکردهای کلاسیک تدوین استراتژی

تفاوت دیدگاه خلق استراتژی در رویکردهای Agile Strategy، زمان این فرآيند را از شش تا هجده ماه در رویکردهای کلاسیک به شش تا دوازده هفته می‌رساند.

برخی از تفاوت‌های بنیادین در این رویکردها عبارتند از:

 • تکنیک‌های مختلف خلق مشارکتی و تیمی خلق استراتژی (در مقابل رویکردهای کلاسیک بالا به پایین Top-Down)
 • رویکرد اسپایرال تکامل تدریجی استراتژی (در مقابل رویکردهای خطی تحلیلی برنامه‌ریزی استراتژیک)
رویکرد اسپایرال تکامل تدریجی
 • مهارت‌های نرم تسهیل‌گیری و کار تیمی (در مقابل مهارتهای سخت و مدل‌های مختلف مورد استفاده در تحلیل و تصمیمات استراتژیک)
 • تعادل و توازن در رویکردهای تحلیلی-منطقی در کنار نگاه خلاقانه و نوآورانه به مدیریت استراتژیک (در مقابل رویکردهای کلاسیک که تمرکزشان بر تجزیه و تحلیل شرایط درون و برون سازمانی و عینی بودن استراتژی‌ها می‌باشد).

کارگاه آموزشی  استاندارد Agile Strategy

در کارگاه آموزشی استاندارد ۴۰ ساعت مباحث دانشی و کیس‌های عملی (Case Study) شامل ۳۲ ساعت کارگاه حضوری و ۸ ساعت آموزش، مشاوره و تسهیلگری آنلاین (بین جلسات حضوری/ جهت بحث و گفتگو و کمک به حل کیس‌های انتهای هر جلسه‌ حضوری) خواهیم داشت که در قالب ۲ مبحث اصلی به شرح زیر برگزار می‌گردد:

 • ۲۰ ساعت در مورد رویکردهای مشارکتی-تیمی در خلق چابک استراتژی و چگونگی بهره‌گیری از مدل‌ها/ ابزارهای کلاسیک مدیریت استراتژیک در Agile Strategy
 • ۲۰ ساعت در مورد پیاده‌سازی چابک استراتژی‌های خلق شده با OKR

سرفصل‌های کارگاه استراتژى چابک (خلق تا پیاده سازی) با استفاده از OKR

سرفصل‌ها
اصول و مفاهیم بنیادین استراتژی
مدیریت استراتژیک، برنامه‌ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک
مدل بلوغ مدیریت استراتژیک
هرم و لایه‌های استراتژی
مطالعه موردی (کار تیمی)
 طراحی بوم کسب و کار، بوم ارزش پیشنهادی و استراتژی‌های اقیانوس آبی
ارائه کلی مدل Agile Strategy= 5Q ✖️ 5P
بررسی و تحلیل هر یک از ۵ سوال منطقی، فلسفی استراتژی (5Q)
ارائه مدل‌های کلاسیک فرموله‌کردن استراتژی و یادگیری چگونگی استفاده از آنها در رویکرد چابک
بررسی و تحلیل هر یک از اصول و پنج گام تفکر طراحی (Design Thinking) در قالب 5P
ابزارها و تکنیک‌های تکامل اسپایرال (مارپیچی) و مقایسه آن با رویکردهای کلاسیک تدوین استراتژی
مطالعه موردی (کار تیمی)
بررسی و تمرین دینامیک رفت و برگشت از 5Q به 5P و برعکس
سرفصل‌ها
رویکردهای مختلف مدیریت بر مبنای اهداف از  MBO دراکر تا OKR
سطوح OKR
MOKRs
مطالعه موردی (کار تیمی)
Vision Statement to OKRs
تبدیل استراتژی‌های خلق شده به OKR
همسویی عمودی و افقی  OKR ها
مطالعه موردی (کار تیمی)
بایدها و نبایدهای Objectives
بایدها و نبایدهای Key Results
چگونگی استفاده از مفاهیم Lead  و Lag در تعریف OKR
مطالعه موردی (کار تیمی)
انواع OKR
 Scoring OKR و ضرورت آن در Milestoneها
فرآیند طراحی تا پیاده‌سازی CRAFT – OKR
جلسات OKR
مطالعه موردی (کار تیمی)
نقشهای مورد نیاز در پیاده‌سازی OKR
انواع KPI (Key Performance Index) و تفاوت KPIها  با OKR
معرفی و تحلیل شاخصهای مهم صنایع با تمرکز برحوزه‌های مالی، مشتری و بازاریابی 
معرفی Best Practiceهای شاخصهای معرفی شده
مطالعه موردی (کار تیمی)
سرفصل‌ها
ابزارها و تکنیک های تکامل مارپیچی
رویکردهای تفکر طراحی
سوالات بنیادی استراتژیک
مطالعه موردی (کار تیمی)
سرفصل‌ها
سطوح | انواع | و طبقات OKR
همسویی عمودی و افقی استراتژیک
جلسات OKR
فرآیند کرفت OKR
مطالعه موردی (کار تیمی)
سرفصل‌ها
ماموریت تیم‌ها و OKR
وزندهی نتایج کلیدی
مشترک‌های OKR
الگوبرداری نتایج کلیدی در شرکت‌های مطرح بین‌المللی
مطالعه موردی (کار تیمی)

کارگاه استراتژى چابک (خلق تا پیاده سازی) با استفاده از OKR

در این دوره OKR، از مدرسی با تجارب بین‌المللی بیاموزید.
ثبت نام در دوره

گواهی‌نامه

گواهی معتبر از شرکت PMPiran با 12 PDU

تعداد کل شرکت کنندگان تاکنون

5 نفر

تعداد دوره‌های برگزار شده تاکنون

1 دوره

میزان سرمایه‌گذاری دوره‌های حضوری

69,000,000 ریال

مخاطبان دوره آموزشی

 • مدیران عامل استارتاپ‌ها
 • مدیران محصول (Product Owners/Managers)
 • مدیران واحدهای استراتژی و سیستم‌ها
 • کارآفرینانی دارای ایده‌های آماده بهره‌برداری
 • کارشناسان علاقمند به مباحث مدیریت استراتژیک
 • مشاوران علاقمند به رویکردهای نوین

مزایای شرکت در دوره‌های PMPiran

 • انتقال تجربیات مستقیم کار در فضای حرفه‌ای بین‌المللی توسط استاد دوره به مخاطبین
 • آموزش کاملا کارگاهی و کاربردی جهت یادگیری موثرتر افراد سازمان
 • تیم‌بندی کل مخاطبین دوره از ابتدای حضور و تمرین مهارت‌های نرم تسهیل‌گری و کار تیمی در حین حل کیس (Case Study)های  مختلف
 • تمرین مهارت‌های تحلیلی استراتژیک و فرآیند تبدیل داده به اطلاعات، تحول آن به سمت دانش، خرد، بینش و نهایتا تاثیر عمیق در کسب و کار در کارهای تیمی تخصیص یافته در حین حل کیس (Case Study)های مختلف
 • تمرکز بر تمرین تکنیک‌های مشارکتی-تیمی و رویکردهای نوین خلق چابک استراتژی و خصوصا کمک به تغییر مدل ذهنی در راستای تولد متفکرین استراتژیست
 • انتقال مفاهیم Agile Strategy حین حل Case Studyهای استاندارد (Learning By Action) تسری مفاهیم فراگرفته شده از Case Studyهای استاندارد به کیس‌های سازمان (Learning By Action)

مدرس دوره

فرزاد بیگلربیگی

ثبت‌نام در کارگاه استراتژى چابک (خلق تا پیاده سازی) با استفاده از OKR

از کارشناسان آکادمی مشاوره بگیرید!


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *