با ما همراه باشید

لوگو PMPIran

تصویر مثالی از مدیریت ریسک در یک بازی

مدیریت ریسک؛ چگونه ریسـک‌ها را در پـروژه مدیریــت کنیم؟

مدیریت ریسک به عنوان جز جدایی ناپذیر از حکمرانی و مدیریت خوب شناخته شده است. مدیریت ریسک یک فرایند تکراری در تمامی چرخه حیات پروژه است، که باعث بهبود مستمر در تصمیم گیری‌ها می‌شود.