آقای مهدی دهبان
مهدی دهبان

بنیانگذار آکادمی دیجیتال مارکتینگ، کارشناس و مدرس بازاریابی دیجیتال

مدرس سرفصل دیجیتال مارکتینگ و استراتژی شبکه‌های اجتماعی در دوره MBA تحلیل کسب و کار