با ما همراه باشید

لوگو PMPIran

باشگاه مدیران حرفه‌ای پروژه

تفاوت فرهنگی در پروژه در شصت و یکمین گردهمایی مدیران پروژه

یکشنبه‌ی گذشته در مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی شصت و یکمین گردهمایی مدیران پروژه برگزار گردید؛ تا جمع صمیمی مدیران پروژه بتواند پای صحبت‌های مهندس سینا قاضی بنشیند و درمورد تنوع فرهنگی و نحوه‌ی برخود با این مسئله برای پیش‌برد بهتر اهداف پروژه‌ها گفت‌وگو کند.

شصتمین گردهمایی مدیران حرفه ای پروژه

دومین گردهمایی مدیران پروژه در سال 95 با ارائه خوب مهندس مقدسی برگزار شد. گردهمایی که موضع اصلی آن آداب و معاشرت تجاری بود و جمعی از مدیران حرفه ای پروژه با مشارکت خود و بیان نظرات خود باعث برگزاری هر چه مفیدتر آن گردیدند.

پنجاه و نهمین گردهمایی مدیران پروژه

اولین گردهمایی مدیران پروژه در سال 95، با ارائه های ماندگار مدیران حرفه ای پروژه برگزار شد. در پنجاه و نهمین گردهمایی مدیران پروژه سعی بر این بود، تا با معرفی خود و سابقه فعالیت های حرفه ای، شناخت خود را از شرکت کنندگان افزایش دهیم، تا با این کار بازدهی حضور در این جلسات نیز افزایش یابد.

چهلمین گردهمایی مدیران پروژه – PMPiran

[su_heading size=”20″ margin=”40″]مكان جلسه: آکادمی توف ایران – آلمان زمان جلسه: مورخ 26/05/93 ساعت 20:00- 18:00[/su_heading] [su_label type=”info”]چهلمین گرد همایی مدیران پروژه – PMPiran[/su_label] [su_spacer] [su_note note_color=”#005095″]حاضرین این دوره: خانمها: دهقان، عزیزی، پهلوانزاده، نظری و محمدی آقایان: فتوحی، باغبان، کریمی عقدا، رفائی، دهقانی، فرخنده، افضلی، معینی، گلپریان، نوری میانرودی، علیپور،

سی و نهمین گردهمایی اعضای PMPiran

[su_heading size=”20″ margin=”40″]مكان جلسه: آکادمی توف ایران – آلمان زمان جلسه: مورخ 31/04/93 ساعت 19:30- 17:00[/su_heading]         [su_note note_color=”#005095″] حاضرین این دوره: خانمها: دهقان، محمدی و پهلوانزاده آقایان: فتوحی، مختار، باغبان، کریمی عقدا، رفائی، دهقانی، فرخنده، عظیمی، مقصود، سامانی نسب، افضلی، معینی و محمودزاده [/su_note]   [su_label

سی و هشتمین گردهمایی اعضای PMPiran

 [su_heading size=”20″ margin=”40″]مكان جلسه: آکادمی توف ایران – آلمان زمان جلسه: مورخ 22/04/93 ساعت 19:30- 17:00[/su_heading]     [su_note note_color=”#005095″] حاضرین این دوره: خانمها: دهقان، عزیزی، محمدی و پهلوانزاده آقایان: فتوحی، مختار، موسوی، نوری میانرودی، باغبان، کریمی عقدا، گلپریان، افضلی، محمدی، مقصود، نعمت اللهی، سامانی نسب، معینی، احدپور، رحیم نیا،

سی و هفتمین گردهمایی اعضای PMPiran

[su_heading size=”20″ margin=”40″]مكان جلسه: آکادمی توف ایران – آلمان زمان جلسه: مورخ 27/03/93 ساعت 20:30- 18:00[/su_heading] [su_note note_color=”#005095″]حاضرین این دوره: خانمها: ذوالنوریان، هنری، دهقان و پهلوانزاده آقایان: موسوی، نوری میانرودی، باغبان، افضلی، علوی، محمدی، دهناد، رفائی، دهقانی، معینی، رحیمی، مختار، مروج، رحیم پور، احدپور، فروزانفر، فاضلی و محمودزاده [/su_note] 1-  

سی و ششمین گردهمایی اعضای PMPiran

[su_heading size=”20″ margin=”40″]مكان جلسه: آکادمی توف ایران – آلمان زمان جلسه: 93/03/04 ساعت 20:30- 18:00 [/su_heading] [su_note note_color=”#005095″] خانمها: ذوالنوریان، نظری، محمدی و پهلوانزاده آقایان: موسوی، نوری میانرودی، مختار، فتوحی، باغبان، افضلی، علوی، محمدی، کریمی عقدا، دهناد، رفائی، دهقان، عروجی، معینی، گلپریان و محمودزاده [/su_note] سخنران: آقاي محمد پیام بهرام پور

سی و پنجمین گردهمایی مدیران پروژه – PMPiran

[su_heading size=”20″ margin=”40″]صورتجلسه گردهمايي اعضاي PMPiran – PMP[/su_heading] [su_note note_color=”#c32067″]مكان جلسه: شركت توربو کمپرسر نفت (OTC) زمان جلسه: مورخ 06/12/92 ساعت 19:00- 17:00 (رسماً 19:20 – 17:30) [/su_note] [su_label type=”info”]سی و پنجمین گرد همایی مدیران پروژه – PMPiran[/su_label] [su_note note_color=”#005095″]آقايان: عروجي، رحيمي، مروج، درزي رامندي، کبيري، رضايي، مختار، عمولر، داورپناه،

یازدهمین گردهمایی اعضای باشگاه PMPiran

[su_heading size=”20″ margin=”40″]مكان جلسه: شركت پيشرو مديريت پيران (PMPiran) زمان جلسه: مورخ 01/09/90 ساعت 21:00- 19:00[/su_heading] [su_label type=”info”]یازدهمین گردهمایی اعضای PMPiran[/su_label]   [su_note note_color=”#005095″]ايستاده: معيني، شرافتي، خرسند، سياح و حكيمي نشسته: جواني ،اسدي ،محمودي، صالحي و محمودزاده [/su_note] نحوه برگزاري جلسه يازدهم اين جلسه با حضور 10 نفر از اعضا