دوره تحلیل مالکیت محصول و آمادگی آزمون IIBA®-CPOA

5/5 - (1 امتیاز)
24 ساعت مدت دوره
12 نفر ظرفیت دوره
3 جلسه در طول دوره
8 ساعت (یک روز) در هفته

اهمیت دوره تحلیل مالکیت محصول و آمادگی در آزمون IIBA®-CPOA

تحلیل مالکیت محصول، حوزۀ دانشی مدرن و میان‌رشته‌ای (Interdisciplinary) است که از ترکیب دو حوزۀ دانشی تحلیل کسب و کار و مالکیت محصول پدیده آمده است. با داشتن دانش تحلیل مالکیت محصول در یک سازمان هم می‌توانید عارضه یابی کنید و هم می‌توانید به عنوان متخصص چابک در قلمرو مالکیت محصول، به تیم محصول و در مجموع به سازمان‌تان، کمک شایانی نمایید.

استاندارد راهنمایی برای تحلیل مالکیت محصول (Guide to Product Ownership Analysis) در سال 2021 توسط انجمن بین‌المللی تحلیل کسب و کار (IIBA) تدوین شده است و متخصصان با اشراف بر این استاندارد می توانند در آزمون آن شرکت نموده و مدرک متخصص تحلیل مالکیت محصول (CPOA®) دریافت نمایند.

مدرک CPOA

تحلیل مالکیت محصول به چه معنا است؟

تحلیل مالکیت محصول (Product Ownership Analysis) یا POA حوزۀ دانشی است که اخیراً به کمک تیم‌های محصول آمده است تا بتواند ضمن ترکیب تحلیل کسب و کار و ذهنیت چابک (Agile Mindset)، محصول را با بالاترین ارزش تحویل مشتری دهند. متخصص تحلیل مالکیت محصول (POA Practitioner) هم عارضه یابی می‌کند چون با تکنیک‌ها و ابزارهای تحلیل کسب و کار آشنا است و هم می‌تواند اصول و ارزش‌های چابک را در توسعۀ محصول به کار گیرد.

تحلیل مالکیت محصول، حوزۀ دانشی مدرن و میان‌رشته‌ای (Interdisciplinary)

مزایای دوره آمادگی آزمون IIBA®-CPOA

 • تسلط بر مفاهیم و تکنیک‌های تحلیل مالکیت محصول براساس استاندارد IIBA
 • کسب مهارت و تجربیات عملی در رویکردهای چابک مدیریت محصول و تحلیل مالکیت محصول
 • آمادگی کامل برای شرکت در آزمون IIBA®-CPOA
 • پیگیری‌های مداوم و همراهی همه‌جانبه اساتید تا کسب موفقیت در آزمون
 • عدم دریافت هزینه جهت مشاوره در تکمیل اپلیکیشن ثبت‌نام و تعیین زمان آزمون
 • ارزیابی دانشجو در کلاس با تعدادی تست پس از بیان بخشی از مطالب
 • ارزیابی دانشجویان براساس تست‌های کار در کلاس (WIC) و کار در منزل (WIH)
 • ارزیابی قطعی پیش از شرکت در آزمون توسط تست‌های شبیه‌ساز آزمون
 • آشنایی کامل با محیط آزمون به کمک نرم‌افزار شبیه‌ساز آزمون

سرفصل‌های آموزشی دوره آمادگی آزمون CPOA

 • تحلیل مالکیت محصول چیست و چه ارتباطی با چابک و تحلیل کسب و کار دارد؟
 • بررسی آزمون‌های بین‌المللی و نقش گواهینامه‌های معتبر برای بهبود حوزۀ مدیریت محصول
 • اهمیت نقش متخصص تحلیل مالکیت محصول
 • مفاهیم کلیدی تحلیل مالکیت محصول
 • بررسی شایستگی‌های محوری متخصص تحلیل مالکیت محصول
 • تعامل نقش مالک محصول و متخصص تحلیل مالکیت محصول
 • بررسی تیم اسکرام
 • چرخۀ حیات محصول
 • مدیریت محصول براساس رویکردهای چابک
 • افق‌های سه گانۀ برنامه ریزی چابک و کاربست آن در تحلیل مالکیت محصول
 • نگاهی به دامنه‌های 7 گانه تحلیل مالکیت محصول
 • تعریف دامنه (Domain) در تحلیل مالکیت محصول
 • بررسی 80 تست به صورت WIC

 • بررسی تسک‌های 6 گانۀ این دامنه
 • تبیین عناصر سازندۀ تست‌های آن‌ها
 • بررسی تکنیک‌ها، ابزارها و راهنماهای این دامنه با توجه به BABOK و Agile Extension
 • بررسی 50 تست به صورت WIC

 • بررسی تسک‌های 6 گانۀ این دامنه
 • تبیین عناصر سازندۀ تست‌های آن‌ها
 • بررسی تکنیک‌ها، ابزارها و راهنماهای این دامنه با توجه به BABOK و Agile Extension
 • بررسی 50 تست به صورت WIC

 • بررسی تسک‌های 6 گانۀ این دامنه
 • تبیین عناصر سازندۀ تست‌های آن‌ها
 • بررسی تکنیک‌ها، ابزارها و راهنماهای این دامنه با توجه به BABOK و Agile Extension
 • بررسی 50 تست به صورت WIC

 • بررسی تسک‌های 6 گانۀ این دامنه
 • تبیین عناصر سازندۀ تست‌های آن‌ها
 • بررسی تکنیک‌ها، ابزارها و راهنماهای این دامنه با توجه به BABOK و Agile Extension
 • بررسی 50 تست به صورت WIC

 • بررسی تسک‌های 6 گانۀ این دامنه
 • تبیین عناصر سازندۀ تست‌های آن‌ها
 • بررسی تکنیک‌ها، ابزارها و راهنماهای این دامنه با توجه به BABOK و Agile Extension
 • بررسی 50 تست به صورت WIC

 • بررسی تسک‌های 6 گانۀ این دامنه
 • تبیین عناصر سازندۀ تست‌های آن‌ها
 • بررسی تکنیک‌ها، ابزارها و راهنماهای این دامنه با توجه به BABOK و Agile Extension
 • بررسی 50 تست به صورت WIC

 • بررسی تسک‌های 6 گانۀ این دامنه
 • تبیین عناصر سازندۀ تست‌های آن‌ها
 • بررسی تکنیک‌ها، ابزارها و راهنماهای این دامنه با توجه به BABOK و Agile Extension
 • بررسی 50 تست به صورت WIC

دوره تحلیل مالکیت محصول و آمادگی آزمون IIBA®-CPOA

هرآنچه برای دریافت مدرک IIBA®-CPOA نیاز دارید، مهیا کرده‌ایم. تا لحظه قبولی همراهتان هستیم.
ثبت نام در دوره

گواهی‌نامه

Product Ownership Analysis and IIBA®-CPOA Exam Preparation Course(24 PD)

تعداد کل شرکت کنندگان در دوره‌های مشابه در این حوزه

800+ نفر

میزان سرمایه‌گذاری به صورت اقساط

شرایط اقساط ندارد

میزان سرمایه‌گذاری به صورت نقدی

70.000.000 ریال

مخاطبان دوره آمادگی آزمون CPOA

 • علاقه مندان به دریافت مدرک تحلیل مالکیت محصول از IIBA
 • دارندگان مدارک تحلیل کسب و کار PBA، CBAP، CCBA یا ECBA که می خواهند در حوزۀ تحلیل مالکیت محصول وارد شوند.
 • مدیران، کارمندان و کارشناسان دپارتمان های فروش، مارکتینگ و مدیریت محصول
 • مدیران، کارشناسان و متخصصان سرمایه گذاری های مالی و طراحان سبد محصول
 • تحلیلگران حرفه ای کسب  و کار در صنایع مختلف و با متدولوژی های چابک و غیر چابک
 • متخصصان معماری فرآیندی و توسعه سازمانی با متدولوژی های چابک و غیرچابک
 • متخصصان، کارشناسان و کارورزان نظام کیفیت و تعالی در صنایع مختلف
 • مهندسان نیازمندیها (RE) که در پروژه ها، طرح ها و سبدها مشغول به کار هستند.
 • متخصصان، کارشناسان و کارورزان حوزۀ مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی (BPR)
 • مدیران پروژه، طرح و سبد که دارای دغدغه تحلیل کسب و کار در پروژه های خویش هستند
 • متخصصان، کارشناسان، کارورزان مشغول با متدلوژی های اسکرام، XP، ناب و دیگر حوزه های چابک
 • برنامه نویسان، توسعه دهندگان برنامه های کامپیوتری، مهندسان نیازمندیی ها و تحلیل گران کسب و کار آنها
 • دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاه و علاقه مندان یادگیری تحلیل کسب و کار فارغ از هرگونه تجربه و سابقۀ کاری 
 • متخصصان، کارشناسان و کارورزان برنامه ریزی و کنترل پروژه در سازمان‌ها

نحوه ارزیابی در دوره CPOA

 • ارزیابی مخاطبان براساس تست های کار در کلاس (WIC) و کار در منزل (WIH)
 • برگزاری آزمون میان ترم و شبیه سازی شده در طول دوره
 • حدود 1000 تست تألیفی و جمع آوری شده براساس دامنه های معرفی شده در استاندارد CPOA

الزامات و پیش نیازهای آزمون CPOA

 • سابقه‌ی کار: برای شرکت در این آزمون نیاز به سابقه کاری (Work History) نیست
 • زبان انگلیسی: برای شرکت در این دوره، نیاز به زبان انگلیسی در حد درک مطلب است.
 • تامین هزینه‌ی آزمون: هزینه‌ ی پرداختی شما به موسسه‌ی IIBA کانادا 55 دلار حق عضویت منطقه سوم + 250 دلار هزینه آزمون ،در مجموع 305 دلارهزینه شرکت در این آزمون خواهد بود.

اهداف دوره آمادگی آزمون CPOA

 • آشنایی اولیۀ مخاطبان با مفاهیم متداول تحلیل مالکیت محصول
 • آشنایی مخاطبان با ذهنیت چابک، ارزش ها و اصول آن و همچنین متدولوژی های چابک  برای توسعۀ مدیریت محصول
 • آشنایی مخاطب با چرخۀ حیات محصول و درگیری آن با افق های سه گانه تحلیل کسب و کار چابک
 • آشنایی با شایستگی های محوری متخصص تحلیل مالکیت محصول و چگونگی تعامل آن در سازمان 
 • آشنایی با دامنه های 7 گانۀ تحلیل مالکیت محصول مندرج در استاندارد مزبور و نحوه پیاده سازی آنها در سازمان
 • یادگیری 50 تکنیک کاربردی و قابل استفاده در تحلیل کسب و کار  و همچنین 24 تکنیک قابل استفاده در تحلیل کسب و کار چابک و همچنین 29 تکنیک قابل استفاده در تحلیل مالکیت محصول
 • آشنایی با اهمیت مدرک تحلیل مالکیت محصول IIBA و چگونگی گرفتن آنها

سوالات متداول

این آزمون نیاز به هیچ پیش نیاز شغلی و آموزشی ندارد.

علاقه مندان به تحلیل کسب و کار و دیگر علاقه مندان شاغل در حوزه‌های مدیریت محصول و پروژه‌های چابک

توسط انجمن بین‌المللی تحلیل کسب و کار (IIBA) واقع در کانادا

این آزمون به صورت الکترونیک برگزار می‌گردد، تعداد سوالات آن 60 سوال چهارگزینه‌ای است و زمان پاسخگویی به سوالات یک ساعت و نیم است. مخاطب باید بتواند حدود 70% سوالات را درست پاسخ بگوید.

با اخذ مدرک CPOA شما می‌توانید به عنوان تحلیلگر مالکیت محصول در پروژه‌های چابک که در حال توسعۀ محصول براساس ذهنیت چابک هستند، مشغول به کار شوید.

این گواهینامۀ متخصص تحلیل مالکیت محصول است که توسط انجمن بین‌المللی تحلیل کسب و کار (IIBA) صادر می‌شود.

این گواهینامه، برای همیشه معتبر است و نیاز به تمدید مدرک ندارد.

برای اعضا هزینه آزمون 250 دلار آمریکا است. در طول دوره سعی می‌کنیم شما را با 55 دلار در منطقه 3 ثبت‌نام نماییم.

براساس اسلوبی که استاد در طول دوره ارائه می‌دهد، حدود یک ماه

در این دوره سعی می‌کنیم نکات مهم آزمون را با همراه تست‌های شبیه سازی شده (Cloned) به مخاطب آموزش دهیم و تضمین می‌دهیم که مخاطب می‌تواند در تلاش نخست این آزمون را پاس نماید.

منبع جهت شرکت در آزمون CPOA

Guide to Product Ownership Analysis    v1, IIBA, 2021

منتورهای دوره آمادگی آزمون CPOA

ابوذر کردی
ابوذر کردی
CBAP®, AAC®, CPOA®, PBA®, ACP®, PMP®

ثبت‌نام در دوره آمادگی آزمون CPOA

از کارشناسان آکادمی مشاوره بگیرید!

تصاویری از دوره CPOA

مدرک CPOA چه کمکی به مالکان محصول می کند؟

مدرک تحلیل مالکیت محصول (Product Ownership Analysis) در سال 2021 توسط انجمن بین المللی تحلیل کسب و کار (IIBA) راه اندازی شد. گواهینامۀ IIBA®-CPOA یا گواهی تحلیل مالکیت محصول، به متخصصان تحلیل کسب و کار فرصتی برای ارتقای خود و نشان دادن دانش در چارچوب تحلیل مالکیت محصول فراهم می‌آورد.

گواهینامۀ IIBA®-CPOA به صورت توامان تحلیل کسب و کار و عملیات مالکیت محصول را با الهام گرفتن از ذهنیت چابک صحه گذاری می‌کند. این مدرک از این منظر می تواند برای مالکان محصول مفید باشد که یک چارچوب دانشی سیستماتیک و کارآمد را برای آن‌ها فراهم می آورد.

مدرک CPOA در واقع مبنای خوبی برای آموزش دانش تحلیل کسب و کار به مالک محصول فراهم می‌نماید و از سوی دیگر این راهنما کمک می‌کند که مالکان محصول بتوانند با عارضه یابی از مشکلات و نقص‌های محصول، برای آن‌ها راهکارهایی مطلوب پیدا نمایند.

جریان کلی چارچوب اسکرام

به شکل بالا که جریان کلی چارچوب اسکرام را نشان می‌دهد، دقت نماییم، متوجه می‌شویم در بسیاری از نقاط و در ورودی‌ها و خروجی‌ها، اهمیت حضور مالک محصول (PO) به طرز چشم گیری دیده می‌شود. مالک محصول برای آنکه بتواند بهترین عملکرد را نشان دهد و بالاترین اثربخشی را داشته باشد باید از آن نگاه سنتی (Traditional) فاصله بگیرد و دانش خویش را به روز نماید. این به روز رسانی از سوی دیگر تنها شامل مهارتهای مدیریت محصول نمی شود، بلکه دانش تحلیل کسب و کار را نیز در بر می‌گیرد. علت آن است که حوزۀ محصول مثل سال های گذشته نیست و امروزه دارای حساسیت و سختی های خاص خودش است. به همین خاطر مالکان محصول همگام با تحلیلگران کسب و کار باید نگاه شان به محصول بروز شود.

نگاه سنتی به مالک محصول بر این عقیده است که مالک محصول، شخصی است که قرار است بک لاگ محصول را اولویت بندی نماید و سپس بیشترین ارزش را به تیم و به محصول برگرداند. اما همین نگاه سنتی نمی‌تواند درست تشریح نماید که با چه مکانیزمی این کار شدنی است؟ چگونه می‌توان بیشترین ارزش را به تیم و سازمان برگرداند؟ اگر از مسائل بهینه سازی و تحقیق در عملیات استفاده نماییم، دغدغۀ مالک محصول در نگاه سنتی به صورت زیر فرموله می گردد:

حداکثر سازی ارزش با درنظر گرفتن محدودیت‌ها

مسألۀ اقتصادی و ریاضی فوق، سبب می شود که مسئولیت مالی مالک محصول افزایش یابد و این خود باعث می‌گردد که تصور نماییم مالک محصول، کلیدی ترین و مهم ترین نقش در اسکرام است چون حیات و ممات اقتصادی پروژه دست اوست. این ها همه درست است. اما باید قبول کرد که با نگاه سنتی نمی‌توان، به موفقیت مالک محصول خوشبین بود.

حال چارچوب CPOA به کمک مالک محصول می شتابد. در این چارچوب یک نقش به نام تحلیلگر مالکیت محصول (POA) شکل می گیرد. برای آنکه جایگاه مالک محصول به خطر نیفتد یا اینکه نقش های سه گانۀ اسکرام متزلزل نشوند، خود مالک محصول می‌تواند با حفظ سمت، عهده دار تحلیل مالکیت محصول شود. ابتدا کافی است قدری به دامنه‌های این استاندارد، نگاه بیندازیم تا متوجه شویم که چقدر این موضوعات می‌توانند به مالک محصول، کمک نمایند و او را در عرصۀ مدریت محصول، کمک نمایند:

 • فصل اول: مقدمات تحلیل مالکیت محصول 
 • فصل دوم: بررسی دامنۀ کاربرد مفاهیم بنیادی (Apply Foundational Concepts) در چارچوب تحلیل مالکیت محصول 
 • فصل سوم: بررسی دامنۀ تقویت صمیمیت مشتری (Cultivate Customer Intimacy) در چارچوب تحلیل مالکیت محصول 
 • فصل چهارم: بررسی دامنۀ مشارکت کل تیم (Engage the Whole Team) در چارچوب تحلیل مالکیت محصول 
 • فصل پنجم: بررسی دامنۀ ایجاد تاثیر (Make an Impact) در چارچوب تحلیل مالکیت محصول 
 • فصل ششم: بررسی دامنۀ تحویل دادن پیوسته (Deliver Often) در چارچوب تحلیل مالکیت محصول 
 • فصل هفتم: بررسی دامنۀ یادگیری سریع (Learn Fast) در چارچوب تحلیل مالکیت محصول 
 • فصل هشتم: بررسی دامنۀ وسواس داشتن نسبت به ارزش (Obsess about Value) در چارچوب تحلیل مالکیت محصول 
تحلیل مالکیت محصول

آنچه مشخص است این دامنه ها پاسخ به  مشکلات و دشواری هایی است که در عرصۀ مالکیت محصول وجود دارند و اینک سبب شده است که با شکل گیری دانش POA، مالک محصول بتواند پویاتر و کارآمدتر از قبل، به انجام وظیفۀ خوش در مورد محصول و تیم اجرایی آن بپردازد.

به هر کدام از این دامنه ها که مراجعه می کنیم خواهیم دید که هر کدام از آنها، در حالت سنتی یکی از وظایف کلیدی مالک محصول بوده است و اکنون هر کدام تبدیل به یک دامنه  شده اند که در آن هر دامنه با تبدیل شدن به مجموعه ای از تسک ها،  و با معرفی روشها و تکنیکها، باری را از روی دوش مالک محصول بردارد.

در واقع هر دامنه نیز به 6 تسک تبدیل می شود و در مجموع 42 تسک در این استاندارد وجود دارد. یعنی این استاندارد توانسته است 42 مشکل اساسی و بنیادینی که بر سر راه مالک محصول وجود دارد، شناسایی نموده و آن ها را به صورت سیستماتیک و فرآیندمحور و با بهره جستن از مجموعه ای از تکنیک ها، عارضه یابی و رفع نماید.

مخاطبان عزیز می توانند با دنبال کردن این سلسله یادداشت‌ها پیرامون گواهینامۀ IIBA®-CPOA، اطلاعات جامع و ارزشمندی دربارۀ تحلیل مالکیت محصول به دست آورند و در صورت علاقه مندی با شرکت در دوره های آمادگی آزمون یا دوره های عمومی یادگیری تحلیل مالکیت محصول، بتوانند از این دانش نوین، در سازمان ها و پروژه های خویش، بهره مند شوند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *