امیرعلی عبدالمحمدی
امیرعلی عبدالمحمدی

سوابق آکادمیک

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی
کارشناسی مهندسی صنایع - صنایع

 

سوابق اجرایی

  • بازرگانی حلوائی: کارشناس ارشد فروش و بازاریابی – از سال 90 الی 93
  • آرمان موتور ارگ: رئیس پروژه های توسعه و بهبود از سال 95 الی 98
  • آرمان موتور ارگ: رئیس منابع انسانی و پشتیبانی از سال 93 الی 98
  • دیجی سرویس: مدیر منابع انسانی و پشتیبانی از اردیبهشت 99 الی آبان 99
  • هولدینگ نیک اندیش: مدیر سرمایه‌های انسانی از آبان 99 تاکنون