امیرحسین حامدی
امیرحسین حامدی

تحصیلات آکادمیک

  • فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین
  • لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
  • دارای مدرک سرممیزی ISO از DAS

 

سوابق حرفه‌ای

  • عضو هیئت مدیره و سهامدار شرکت پرتوسازان هیرسا از سال .1389
  • پروژه بیمارستان آرام : مدیر PMO از سال 1399 الی .1401
  • پروژه برج ساختمان مرکزی بانک آینده : مدیر PMO از سال 1394 الی .1398
  • پروژه برج ساختمان مرکزی بیمه رازی : مدیر PMO از سال 1394 الی .1398
  • تدریس تخصصی نرم افزار Project Microsoft (MSP) کاربردی در شرکت PMPiran از سال 1400 .