الناز صالحی
الناز صالحی
PMP

سوابق آکادمیک

  • کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی قم
  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد کرج
  • مدرک PMP (Project Management Professional)

 

سوابق حرفه‌ای

  • سرپرست برنامه ریزی تولید، صنایع رایانه فراسو، 1393 تا 1396
  • سرپرست تضمین کیفیت، فرآورده های گوشتی مام، 1397 تا 1399
  • سرپرست برنامه ریزی و پشتیبانی، پیشرو مدیریت پیران، 1399 تا امروز