حامد معتمدی
حامد معتمدی
PMP

سوابق آکادمیک

 • كارشناسي ارشد مهندسي صنايع
 • دارای مدرک PMP
 • دارای مدركک PMBOK
 • دارای مدرک  Integrated Management System (IMS) از TUV آلمان
 • دارای مدرک Organization Learning از IMQ ايتاليا
 • دارای مدرک زبان انگيسی پيشرفته از House International كانادا

 

سوابق حرفه‌ای

 • سرپرست PMO پتروشیمی بوشهر از 97 تا کنون
 • سرپرست PMO پتروشیمی مخازن سبز عسلویه از94 تا 97
 • مدير برنامه ریزی پروژه راه اندازي فاز ،12 17 و 18 پارس جنوبی در شركت راه اندازي و بهره برداري صنايع نفت (OICO) از 92 تا 94
 • مدير برنامه ریزی پروژه های يادآوران و آزادگان اهواز در شركت جهان پارساز 90 تا 92
 • مدير برنامه ریزی پروژه های نيروگاه، نفت و گاز از سال 84 تا 90
 • مدرس دوره های آمادگی آزمون PMP براساس 6PMBOK و 7PMBOK
 • مدرس دوره آموزش 7PMBOK به صورت عملی