هادی اسکندر از منتورهای دوره آمادگی آزمون PMP
هادی اسکندر
PMP, PBA

تحصیلات آکادمیک

  • كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك - طراحی كاربردی از دانشگاه سمنان
    كارشناسی مهندسی مكانيک – جامدات از دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مركز
    مدرک PMP

 

سوابق حرفه‌ای

شركت پتروشيمی جم: كارشناس ارشد مهندسی خريد و تداركات
شركت پيشرو مديريت پيران: مدرس مديريت حرفه ای پروژه
شركت طلوع دريای آبی: مديرپروژه و مشاور فنی
شركت عمران پتروپرگاس: مديرپروژه و كارشناس فنی و بازرگاني