حسام معین الدین
حسام معین الدین
PSMI

تحصیلات آکادمیک

 • کارشناسی ارشد رشته کار آفرینی از دانشگاه تهران سال 98
 • کارشناسی مدیرت بیمه اکو از دانشگاه عالمه طباطبایی سال 95
 • دارای مدارک PSMI و PAL-EBM
 • گذراندن موفق دوره PMBOK در موسسه توف ایران – آلمان

سوابق حرفه‌ای

حسام معین‌الدین بیش از 7 سال در حوزه مدیریت پروژه و چابک‌سازی فعالیت داشه است. او تجربه چابک‌سازی در چندین تیم را در کرنامه خود دارد از جمله: ‎

 • مربی چابکی شیپور –1402 تا کنون
 • مشاور چابکی شرکت سرمایه‌گذاری کران –1399 تا 1402
 • مربی چابکی – شرکت دیجی پی (گروه دیجکالا ) 98 تا 1400
 • اسکرام مستر– تدارک نرم افزار پایتمربی آموزشی PMPiran از 97 تا کنون
 • اسکرام مستر– تدارک نرم افزار پایتخت از 98 تا 99
 • مدیر پروژه و اسکرام مستر– دوناب ارتباط از 97 تا 98
 • مدیر پروژه و تسهیل‌گر – مدرسه اکسیژن از 96 تا 97
 • کارشناس پروژه PMPiran: 94 تا 96

آلبوم تصاویر